هوش فرازمینی

اخبار نجوم و حیات فرازمینی

کیهان ممکن است در استانه سقوط یا رمبش باشد .
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۳   کلمات کلیدی: دانستنی های نجوم

به گزارش phys.org فیزیک دانان مکانیزمی برای "فروپاشی کیهان " پیش بینی کردند که طبق ان جهان روزی از گسترش باز میماند و سپس در خود سقوط با رمبش خواهد کرد و مواد درونش از بین و واپاشیده خواهد شد .

محاسبات این ایده نشان میدهد این اتفاق در چند ده میلیارد سال اینده یا کمی بیشتر اتفاق خواهد افتاد شاید این مقدار برای ما خیلی زیاد باشد اما از نظر فیزیک کیهان شناسی خیلی زودتر از حد انتظارات است .

به ادامه مطلب بروید 

 


در مقاله ای که در مجله physical review letters منتشر شد فیزیک دان nemanja kapolar از دانشگاه کالیفرنیا و انتونیو پادیلا از دانشگاه ناتینگهام مکانیسمی برای فروپاشی کیهان ارائه دادند که شامل توضیح انرژی تاریک نیز میباشد.

البته درستی این ایده باید بارها بررسی شود . و هرچند نکته اصلی این نیست که جهان چه زمانی به پایان میرسد بلکه مکانیسم ارائه شده میتواند به حل سوالات فیزیک کیهان شناسی پاسخ و کمک خوبی دهد .

اینکه چرا کیهان در حال منبسط شدن است و چرا انرژی تاریک و چگونه ان به شتاب این انبساط یاری میکند . و منشا ان چیست ؟

که این مسائل به ثابت کیهان شناسی مرتبط است . و اینکه چگالی انرژی خلا کیهان باعث گسترش کیهان بسیار بیشتر از انچه قابل مشاهده میشود شده است . مکانیسم ارائه شده در مورد فرو پاشی کیهان بر اساس تحقیقات و پژوهشهای قبلی فیزیک در مورد انرژی خلا شکل گرفته است .

دینامیک انرژی خلا پیش بینی میکند کیهان فروخواهد پاشید اما مکانیسم خاصی برای چگونگی این مساله ارائه نمیدهد . با توجه به مکانیسم جدید ارائه شده جهان مجموعه ای از شرایط اولیه خاص به طور طبیعی شتا گرفته و تکامل یافته و در یک مسیر مشخص به سمت فروپاشی میرود .

یعنی اینکه جهان پس از گسترش متوقف میشود و شروع به منقبض شدن میکند . و پدیده عکس بیگ بنگ یعنی big cruch اتفاق میافتد .

در حال حاظر که 13.72 میلیارد سال از سن کیهان میگذرد ما در دوره انبساط شتاب دار کیهان هستیم . در معادلات دانشمندان تعریفی از یک شیب موجود است که گوینده تکامل و انبساط کیهان به ارامی میباشد اما اینطور نیست که دانشمندان این شیب را بهمین شکل در معادلات خود وارد کرده باشند بلکه این به طور طبیعی موجود است .

با توجه به توضیح که مکانیسم ارائه میدهد شیب به تنهایی کنترل کننده تکامل جهان از جمله مقیاس شتاب انبساط کیهان را نیز برعهده دارد .

از نظر فنی طبیعتا وقتی کیهان شروع به واپاشی و رمبش میکند همین شیب کنترل کننده خواهد بود .

این تئوری تا اثبات کار زیادی دارد ولی چیزی که واضح میباشد اینست که بررسی شتاب کیهان و تجزیه و تحلیل ان و همچنین تحقیق روی سرمنشا انرژی تاریک باعث میشود دید کلی تر و بهتری نسبت به کیهان و اینده ان داشته باشیم .

{بانام سایت هوش فرازمینی به اشتراک بگذارید }