تلسکوپ فضایی کپلر ناسا وظیفه ی یافتن سیارات کوچک صخره ای که به دور ستارگان دور میگردند را دارد اما سیارات فراخورشیدی تنها چیزی نیست که کپلر میتواند تشخیص دهد - شعله های ستاره ای ، لکه های ستاره ای و حلقه های گازی سیاره ای میتوانند جز مشاهدات کپلر باشند.
اما حدسی وجود دارد مبنی بر اینکه شاید کپلر توانایی تشخیص پدیده های فراتر از طبیعی را داشته باشد ؛ اگر بیگانگان وجود دارند ، کپلر ممکن است نشانه ای از ساختارهای مصنوعی در حال گردش به دور ستارگان دیگر را تشخیص دهد.
به ادامه ی مطلب بروید.

یک تمدن پیشرفته را تصور کنید که مقیاسی عظیم دارد و توانایی کنترل انرژی ستاره ی خود را نیز دارد ، این تمدن فرضی بیگانه ممکن است بخواهد ابر سازه های وسیعی را بنا کند ، مثلا سازه های ارایه ای خورشیدی در مدار که به دور ستاره ی میزبان خود حرکت میکنند که میتوانند انقدر بزرک باشند که بخش قابل توجهی از نور ستاره را به هنگام عبور از مقابل آن کاهش دهند.
13 ways to hunt intelligent Aliens
13 روش شکار بیگانگان هوشمند
کپلر سیاره ی بیگانه را از طریق تغییرات نوری کوچک در ستاره ی میزبان تشخیص میدهد. روش آن ساره است : سیاره ای از مقابل ستاره عبور میکند ( این سیاره گذرنده یا ترانزیت هم نامیده میشود ) و کپلر کاهش نور جزئی ستار را تشخیص میدهد و نمودار انحنای نور را درست میکند و اطلاعات زیادی از انحنای نور ( تغییر شدت نور ) میتواند به دست بیاید مانند اندازه ی فیزیکی سیاره و همچنین میتواند فرم سیاره را تشخیص دهد.

به طور نرمال فرم سیاره به صورت خاص تعجب آور نیست چون به شکل یک سیاره است ( کروی ) فیزیک شکل گیری سیارات عنوان میکند که جسم یک سیاره بالاتر از جرم مشخصی توسط تعادل هیدرو استاتیکی اداره میشود اما اگر بگوییم کپلر چیزی را کشف کرده که کروی نیست خوب این زمانی است که چیزهایی عجیب غریب ظاهر میشود .
اساسا هرگونه تغییر یا کاهش در روشنایی ستاره میتواند به خاطر پدیده های طبیعی باشد اما اگر تمام احتمالات رد شد ک فقط یکی از سناریو ها باقی مانده باشد چه ؟ اگر این سناریو در مورد یک جرم مصنوعی باشد چه ؟ به بیان دیگر اگر بیگانه باشد چه ؟
اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که این ستاره منحصر به فرد است و تاکنون مودو مشابهی دیده نشده است و کپلر از این ستاره به مدت 4 سال اطلاعات جمع کرده است و این اطلاعات ...خطاهای ابزاری نیستند ، کپلر چیزی را نمیبیند بلکه سیگنال ها واقعی هستند .
ابتا بویاجین محقق دانشگاه یل و نویسنده ارشد :" ما هیچوقت تا به حال چنین ستاره ای ندیده بودیم ، واقعا عجیب بود . ما فکر کردیم ممکن است به خاطر اطلاعات نادرست و یا حرکت فضاپیما باشد اما همه چیز بررسی شد ..."
داوطلبان شکارچیان سیارات در تلاش جستجوی سیارات گذرنده در ستارگان در حال بررسی توسط کپلر در جهت صورت فلکی ماکیان میباشند ، اطلاعات به دست آمده از سمت این ستاره واقعا عظیم است ...با بیش از 150000 مورد ستاره یافت شده توسط کپلر شما نمیتوانید نسبت به تغییرات روشنایی عظیم این مورد از ستاره بی تفاوت باشید. شکارچیان سیاره ستاره KIC 8462852 را موردی عجیب ولی جالب و یک گذرنده ی عظیم ( افت نور عظیم ) مینامند.
Analysis : Could Kepler Detect Alien Aircrafts ?
تحلیل : آیا کپلر توانست فضاپیماهای بیگانه را تشخیص دهد ؟
به دنبال برسی های انجام شده بر روی دو افت نور شدید در ستاره ی KIC 8462852 یکی لز آن ها ما بین روزهای 788 و 795 از ماموریت کپلر و دیگری ما بین روزهای 1510 تا 1570 اتفاق افتاد. محققان این دو پدیده را به نام های D800 و D1500 ثبت کرده اند.
پدیده ی D800 به نظر میرسد یک گذر سیگنالی بوده باشد که باعث کاهش نور ستاره به میزان 15 درصد شده است در حالی که D1500 مجموعه ای از افت های زیاد بوده است و احتمالا نشان دهنده ی عبور اجرام مختلفی از مقابل ستاره است که باعث شد نور ستاره به میزان 22 درصد کاهش پیدا کند ، برای ایجاد همچین افتی در نور ستاره این گذرنده ها میبایست بسیار بزرگ بوده باشند.
محققان هر احتمال ممکنی را بررسی کردند اما هر راه حلی یک مشکل جدید داشت به عنوان مثال آن ها احتمال وجود دیسک های میان ستاره ای از گرد و غبار را در نظر گرفتند و به دنبال سیگنال های فروسرخ حاصل از دیسک ها بودند اما هیچ سیگنالی مشاهده نشد.
همچنین این ستاره در رده ی ستارگان f قرار دارد و تقریبا هم اندازه با خورشید است در حالی که دیسک های غباری معمولا در اطراف ستارگان جوان قرار دارند.
تحلیل : آیا ساختار بیگانه در اطلاعات فراخورشیدی قابل تشخیص است ؟
 محققان همچنین احتمال برخورد سیارات را بررسی کردند اینکه آیا دیسکی از ذرات بزرگ و ریز حاصل برخوردی از سیارات و عامل به وجود آورنده ی این سیگنال عجیب است ؟

احتمال اینکه ما شاهد برخورد های سیاره ای باشیم خیلی کم است چون در اطلاعات ثبت شده توسط کاوشگر مدار گسترده ی فرو سرخ ناسا (WISE ) هیچ نشانه ای از برخورد سیارات ثبت نشده است.
تنها توضیح طبیعی که برای محققان میماند مداخله ی انبوهی از دنبال دارها میباشد.
این رگبار دنباله دارها میتواند به خاطر عبور یک ستاره ی دیگر از سیستم باشد در واقع یک ستاره ی نزدیک میتواند عامل کشیده شدن دنباله دارها در مناطق بیرونی سیستم ستاره ای KIC باشد این ستاره ی کوچک در حدود 1000 واحد نجومی از KIC فاصله دارد و اینکه آیا یک ستاره ی همدم سیستم دوتایی KIC هست یا یک ستاره ی گذرنده حضور آن ممکن است باعث آشفتگی دنباله دارها شود ، درست مانند بقیه سناریو ها این توضیح پدیده ی دنباله دارها چندان قانع کننده به نظر نمیرسد.
تحقیقات اولیه بر روی سناریو های طبیعی و قابل توضیح متمرکز هستند اما مطالب بعدی سناریو کاملا متفاوت دارند و بر روی احتمال وجود یک ابر ساختار بیگانه ساخته شده توسط یک تمدن بیگانه ی پیشرفت متمرکز است.
Analysis : Our Super-Adcanced Alien Neighbors are Missing
تحلیل : ما در حال از دست دادن همسایگان پیشرفته ی بیگانه ی خود هستیم .
این ممکن است کمی علمی تخیلی به نظر برسد اما کهکشان ما به مدت 13 میلیارد سال وجود داشته است بنابراین چندان دور از تخیل نیست اگر فرض کنیم تمدن بیگانه ای وجود داشته باشد و به نقطه ای از تکامل رسیده باشد که بتواند ابرسازه هایی به دور ستارگان خلق کند.
در واقع یافتن سازه هایی عظیم که نور ستارگان را جذب میکنند چندان چیز جدیدی نیست، موسسه ی جستجوی تکنولوژی فرازمینی ( SETI ) برای یافتن همچنین مواردی است.
بررسی های مربوط به کیهان محلی در واقع بر روی تشخیص حرارت هدر رفته توسط یک تکنولوژی پیشرفته متمرکز است مخصوصا تکنولوژی نوع 2 .
در مقیاس بزرگتر تکنولوژی نوع 2 توانایی مصرف تمام انرژی تابشی در دسترس ستاره را دارد با استفاه ار یک پوشش عظیم یا ساختارهایی حلقه ای به دور ستاره و این ساختار باعث کاهش نور ستاره از دید ما در طول موج های مرئی میشود اما زمانی که انرژی خورشیدی توسط تمدن بیگانه مصرف میشود پرتوهای ستاره از انرژی طول موج های مرئی به سمت طول موج های فروسرخ کشیده میشود.
Analysis : Could We Detect an Alien Civilization's Waste Heat ?
آیا ما توانستیم اتلاف انرژی یک تموم بیگانه را تشخیص دهیم
تحقیقات اخیر در مورد اتلاف انرژی بیگانگان تا حدی نا امید کننده بوده و این پیامد را نشان میدهد که به نظر هیچ تمدن بیگانه ای انرژی ستاره خود را درو نمیکند اما مورد KIC 8462852 به ما نشان میدهد که ممکن است چیزی آنجا باشد - یک هوش فرازمینی که در حال تبدیل به تمدن نوع 2 است - که باعث شده سازه هایی را به دور ستاره خود بنا کند.
البته این گذرهای عجیب و مرموز تا نزدیکی مرز اثبات هستند در واقع شواهد موجود واقعی و زیاد است و کارهای زیادی باید برای آن انجام شود.
قدم بدی بررسی سیگنال های رادیویی از سمت سیستم KIC است تا ببینیم که این سیستم مولد سیگنال های مصنوعی رادیویی است یا نه و میتواند نشانگر حضور چیزی که ما آن را هوشمند مینامیم باشد یا نه.
بویجان و رایت اکنون با اندرو سیمن ، سرپرست مرکز تحقیقاتی ستی در دانشگاه کالیفرنیا هم تیم شده اند تا از رادیو تلسکوپ برای رصد ستاره استفاده کنند و ببینند که آیا میتوانند سیگنالی مصنوعی تشخیص دهند یا نه و زمان زیادی لازم دارند تا تشخیص دهند که آیا سیگنالی از ستاره ار طرف بیگانگان است یا نه
ممکن است تحقیقات طولانی مدت باشد و این پدیدها بیشتر شبیه توده ای از دنباله دارها یا سایر پدیده های طبیعی است اما ارزش تحقیق دارد مخصوصا اگر واقعا ساختارهای بیگانه ای در کار باشد یا شاید سازه های باستانی از یک تمدن گذشته باشد به دور ستاره ای که 1،500 سال نوری از زمین دور است.
مترجم : آیدا صفری
آرش بوالحسنی -وبلاگ هوش فرازمینی
منبع : space.com


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: دانستنی های نجوم


تاريخ : ۱۳٩٤/٧/٢٧ | ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : آرش بوالحسنی | نظرات ()
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.