هوش فرازمینی

اخبار نجوم و حیات فرازمینی

{ چند دانستنی نجومی قسمت 2 }
ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی: دانستنی های نجوم

-ستاره ما خورشید است و منظومه ما 5 میلیارد سال سن دارد و در یکی از بازوهای بیرونی راه شیری هستیم –خورشید از مرکز راه شیری 30 هزار سال نوری فاصله دارد – راه شیری 100 هزار سال نوری قطر دارد و 1000 سال نوری ضخامت دارد و در مرکز ان یک سیاه چاله فعال میباشد که .2تا 2.4 میلیون برابر جرم خورشید ماست .. 
-هر صد سال یک بار یک ابرنواختر در راه شیری منفجر میشود –روزانه 275 میلیون ستاره متولد میشود 
-نزدیک ترین ستاره به ما الفا پروکسیما قنطورس است که 4.2 سال نروی با ما فاصله دارد و نزدیک ترین کهکشان به راه شیری کهکشانِ اندرومدا است که 2.5 میلیون سال نوری از راه شیری فاصله دارد – کهکشان ما در یک ابر خوشه به نام سنبله قرار دارد – خوشه ها مجموعه ای از صدها هزار کهکشان – کل هستی نیز تخمین زده میشه 100-150 میلیارد کهکشان وجود دارد 
- با مرگ اولین ستاره ها در فضا تکامل در کیهان شروع شد انها فضا را با عناصر مختلف سنگین پر کردند و شکل گیری کهکشان و سیارات رو میسر کردند 
- همه مواد فضا و زمانی که میشناسیم در بیگ بنگ شروع شد و شکل گرفت 
_ زمین با سرعت 1600کیلومتر بر ساعت به دور خودش میچرخد و با 100 هزار کیلومتر بر ساعت به دور خورشید و منظومه شمسی نیز نیم میلیون کیلومتر بر ساعت به دور راه شیری میچرخد و 250 میلیون سال طول میکشه که یک دور کامل دورِ مرکز راه شیری بچرخد..راه شیری نیز با سرعت 1.5 میلیون کیلومتر بر ساعت در فضا در حال حرکت است .. 
هیچ مکانی ثابت نیست در هستی ..همه چیز در حال جنب و جوش است سریعترین سرعت همان نور است وقتی به سرعت نور برسیم زمان برامون کند میشه
- نزدیک ترین سیاه چاله به ما 100 سال نوری از ما فاصله دارد – تنها یک هزارم ستاره ها قابلیت تبدیل به سیاه چاله ها را دارند اولین سیاه چاله ای که کشف شد ماکیان ایکس 1 بود سیاه چاله ها فضا و زمان را تا ماکزیمم خم میکنند اگر به سلامت واردشان بشویم و فرضا اسیبی نبینیم میتوانید به نقطه یا دنیای دیگری حتی سفر کنیم 
- فراوانترین عنصر در هستی و قدیمی ترینش هیدروژن است اما روی زمین عنصری که حیات ازش ریشه گرفت کربن است 
- _بیش از 99.9999% فضای اتم خالی است وقتی دو جسم بهم برخورد میکنند هسته های اتمهایشان بهم نمیخورد عملا هیچ چیز نمیتواند همدیگر را لمس کنن د
- ماده تاریک 6 برابر پر حجم تر از کیهان شناخته شده میباشد و از ماده اسرار امیزی که نمیدونیم چی هست ساخته شده نمیشه دیدش نمیشه رصدش کرد ولی میدونیم هست به خاطر جاذبه و اثراتش 
..جاذبه ای که از طریق ان تمام کهکشان ها را به دور خودش میکشد

نویسنده مدیر سایت