هوش فرازمینی

اخبار نجوم و حیات فرازمینی

{{تئوری جدید در مورد کیهان: شاید بیگ بنگ هرگز اتفاق نیافتاده باشد}}
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٢   کلمات کلیدی: دانستنی های نجوم

این تئوری توسط دو فیزیک دان مطرح شده است و در این تئوری تلاش شده تا یکی از بزرگترین مساله و کشفیات قرن بیستم را احیا کند . لغت " بیگ بنگ" توسط اختر فیزیک دانی به نام { فرد هویلی } به طعنه نام گذاری شد چرا که وی جهان را مانند رودخانه ای در جریان و بی وقفه توصیف میکردند . با این حال کشف تابش به جا مانده از انفجار اولیه در دهه 60 میلادی مهر تاییدی بود بر اینکه جهان اغازی از یک نقطه چگال و داغ داشته است { همان بیگ بنگ } 
با این حال هنوز مشخص نیست و پاسخ قطعی وجود ندارد که به ما بگوید این بیگ بنگ و یا همون انفجار اولیه از چه به وجود امده و باعثش چی بوده است ؟ 
دکتر Ahmed Farag Ali از دانشگاه مصر و همکارش پروفسور Saurya Das از دانشگاه اثبرگ کانادا میگویند : تکینگی یا سینگولاریتی در تئوری بیگ بنگ به نظر جدی ترین مساله و مشکل از دید نسبیت عام است چرا که قوانین فیزیک در انجا به مشکل برمیخورند . ایشان سعی دارند مدل فرد هویل مبنی بر دنیای جاری را شرح دهند . یعنی دنیای بدون ابتدا و انتها . 
در اصل کار این دو دانشمند بر این است که مکانیک کوانتوم و نسبیت عام را که دو تئوری غیر قابل سازش با هم هستند را سازگار کنند .. انها با معادلات کوانتومی در معادلات ریجارد روی در شکل گیری نقاط تکین به کار بردند اما انها یک جهانی که بسیار کوچک بود را شرح دادند ولی نه انقدر چگال و بی نهایت فشرده . 
انها میگویند جهان ممکنه از یک مایع کوانتومی به نام گراویتون ها پر شده باشد ذراتی که جرمی از خودشان ندارند گرانش را انتقال میدهند همونطور که فوتونها امواج مغناطیسی را انتقال میدهند . 
و همین میعانات باعث سرعت انبساط کیهان شده باشد . و به این ترتیب توضیح میده شاید ماده تاریک روزی تنها ماده نجات یافته از کیهان باشد .