مقایسه خورشید با دیگر ستاره ها :


۱-خورشید در مقایسه با بیلیون ها ستاره کهکشان ما ستاره ای متوسط به شمار می رود . روشنی ظاهری و اندازه ظاهری آن صرفا به دلیل نزدیکی به زمین می باشد.
۲-نزدیکترین ستاره بعدی (آلفا)- قنطورس دویست و هفتاد هزار بار دورتر از خورشید ما است٬این ستاره سومین ستاره پرنور آسمان است و دست بر قضا مشخصاتی تقریبا همانند خورشید دارد.
۳-فاصله متوسط خورشید از زمین حدودا (که از مثلث بندی به دست آمده است) صد و چهل نه میلیون کیلومتر است که این فاصله در دی ماه به بیش از ۵ کیلومتر از تیر ماه کمتر می باشد.
۴-قطر خورشید نیز با توجه به محاسبات یک میلیون و سیصد و نود هزار کیلومتر بدست آمده است که با توجه به این موضوع قطر خورشید یک صد برابر قطر زمین می باشد.
۵-خورشید در مقایسه با ستاره های دیگر از حیث اندازه ستاره ای متوسط می باشد.
۶-ستاره های بسیار کوچک قطرهایی حدود شش هزار کیلومتر و ستاره های بزرگ قطرهایی در حدود سه هزار برابر خورشید دارند.
۷-حجم خورشید نیز با توجه به داشتن قطر آن حدود یک ملیارد و دویصد و بیست هزار برابر قطر زمین می باشد.
۸-جرم زمین نیز حدود یک سوم میلیون برابر جرم زمین است.
۹-چگالی خورشید ۱٫۴ برابر چگالی آب و ۰٫۲۵ برابر چگالی زمین می باشد.چگالی خورشید ثابت نیست٬چگالی در نزدیکی مرکز خورشید بسیار بیشتر از چگالی در سطح آن است و دلیل آن وزن زیاد ماده ای است که روی آن قرار دارد.
۱۰-شتاب گرانشی سطحی خورشید بیست و هشت برابر شتاب گرانشی در سطح زمین می باشد . یک نیرو سنج وزن یک کودک ده کیلوگرمی را در آنجا دویست و هشتاد کیلوگرم نشان می دهد.

/ 0 نظر / 195 بازدید