فرازمینی ها و ادم ربایی ها (قسمت اول )

گویند والتن (یکی از این جنگلبانها ) با این نور شدید که از سفینه نقره ای رنگ ساتع شده بود ناپدید شد گروه به سرعت از منطقه متواری شدند ...بر اساس نقل قول " تراویس والتن " شعاع مرموز نور او را از هوش برد و وقتی به هوش امد خود را در اتاقی پر از موجودات عجیب یافت و در ادامه میگوید : { من مستقیم ه چهره این موجودات نگاه میکردم شبیه ادم بودند اما واقعا ادم نبودند ترسناک بود من از خود بیخود شده بودم انگار درونمو میدیدند } گروه و دوستان وی همه جا را دنبال وی گشتند اما تنها پس از 5 روز بعد والتن در روستایی در همان نزدیکی پیدا شد !!! به گفته خود تراویس : { من به حالت دمر و روی زمین دراز کشیده بودم و نوری بالای سرم بود .اینجا بود که زیر این وسیله پرنده رو درست قبل از اینکه ناپدید بشه دیدم }

وقتی جزئیات اتفاقی که برای این اقا پیش امد به دست مسوولان رسید انها ماجرای ناپدید شدن این مرد جوان را یک تقلب احتمالی تلقی کردند!!

اما محققان میگویند تراویس والتن  یکی از معتبر ترین موارد ادم ربایی های به ثبت رسیده از سوی بیگانگان است

حکایت برخورد با غریبه ها و ربوده شدن به قلمروی دیگری به قدمت تاریخ بشر ه . اتفاقاتی که در دوران باستان نمونه هایی از ان را همیشه میبینیم ..

 

ادامه دارد 

/ 1 نظر / 24 بازدید