جایگاه ما در هستی کجاست ؟ ادرسِ کیهانی ما چیست ؟

ما روی سیاره زمین زنگی میکنیم در منظومه شمسی که خورشید ستاره میزبان ماست ... سومین سیاره نسبت به خورشید هستیم 
منظومه شمسی ما حدود 5 میلیارد سال سن دارد زمین نیز کمی بیشتر از 4 میلیارد سال سن دارد . زمین ما با سرعت 16000 میلومتر بر ساعت به دور خورشید میچرخد .. ستاره ما و سیارات منظومه شمسی از انفجار ابراواختری در چند میلیارد سال پیش شکل گرفتند و تا به امروز نیز این تکامل ادامه دارد و تنها مکان دارای حیات در منظومه شمسی میباشد هر چند احتمال نوعی حیات میکروبی در مریخ و تایتان { قمر زحل } و اروپا { قمر مشتری } هست 
منظومه شمسی ما در یکی از بازوهای بیرونی کهکشان راه شیری مستقر میباشد که فاصله اش تا مرکز راه شیری 25 تا 29 هزار سال نوری است و 250 میلیون سال طول میکشد تا با سرعت 500 میلیون کیلومتر بر ساعت دور مرکز راه شیری که یک سیاه چاله است یک مدار رو کامل دور بزند .. کهکشان ما نیز که حدود 200 میلیارد ستاره دارد با سرعت سرسام اور یک و نیم میلیون کیلومتر بر ساعت در فضا در حرکت است و نزدیک ترین کهکشان به ما اندرومدا هست که 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد ... براورد شده که کهکشان ما یکی از 100 میلیارد کهکشان موجود در هستی میباشد 
همه این عظمت ابتدا در نقطه ای بسیار کوچکتر از اتم .. داغ ... بسیار چگال شکل گرفت نقطه ای که ما از ان به نام انفجار بزرگ یاد میکنیم انفجاری که هستی را از جمله همه فضا و زمانی که میمشناسیم را شکل داد .... 
اکنون به جایی رسیدیم که میدانیم با این همه عظمت جهان ما لبه دارد محدود میتونه باشه و با این میلیاردها کهکشان یک جهان مستقل است و به قولی فیزیک دانان یک حباب میان بی نهایت حباب دیگر میتواند باشد 
ایا با این اوصاف فکر میکنید تنهاییم ؟

آرش ..


/ 0 نظر / 127 بازدید