فرازمینی های باستانی و تشریفات بزرگ

اتش روشن میکنند تا با قلمرو ارواح متحد شوند ..رقص و اواز های مقدس انجام میدهند و دعا میخوانند ..اما بزرگترین مراسمها مربوط به ششبیه سازی خدای کوکوکان به زمین است و خیلی جالبه تداعی برخورد نزدیک با فرازمینی ها
یک شبیه سازی که دقیقا در خود هرم اجرا شده است ..ال کاستیو هرم ایستاده ایست با ردیف پلکانی از بیرون ..در اعتدال بهاری و پاییزی خورشید سایه ای بر روی زاویه پله ها ی هرم میاندازد و شما میتونید سایه پله های طارمی را ببینید ..
هر ساله در 21 مارس وقتی خورشید بالا میاد دقیقا روی این پله ها مثلثهایی از نور و سایه را در جهت فرود امدن از پله ها ایجاد میکند که به نشانه نزول خدای کوکوکان بر انسان بوده است ! در پایانش هم میتونید در پایین هرم چهره نمادین این خدای باستانی را ببینید 
در 21 سپتامبر هر سال این مساله برعکس میشه و این بار خورشید صبح هنگام بالا میاد ..خدای کوکوکان از پله ها بالا میرود (توجه شود جملات استعاره دارد) و در اخر به نور درخشانی در معبد کوچک بالای هرم میرسد که به مفهوم اینکه خدای کوکوکان به ملاقات زمیننیان امده و اموزش میدهد و پس از سپری کردن دوره ی زمانی در اسمان ناپدیدمیشه اما با یک قول بازگشت در اینده ای دور
چیزی که ما در چیچن ایتزا شاهدشیم پدیده نور هست ..واقعا میشه عملکرد تکنولوژی را در اینجا دید میبینیم کسی اینجا رو طراحی کرده تا در هر اعتدال مردم شاهد زنده شدن پلکان ها باشه (منظور بازی سایه روشن روی پله ها ی هرم)
این یک یاداوری بصری برای ارتباط با خدایان بوده ..یک مراسم مذهبی حقیقتا یک راه ارتباط دوباره با خدایان است پس شما فقط ایمان به یک الهه را شبیه سازی نمیکنید بلکه حقیقتا لحظه ای حقیقی از ان خدا که کارهای به خصوصی کرده را انجام داده دوباره بازسازی میکنید ..در همه دنیا از دوران باستانی تا به امروز مردم از تشریفات مذهبی برای ارتباط با خدایانشان استفاده میکردند ..اما این خدیاان یا الهه ها که بودند؟ منشا انها فرازمینی است
<تهیه شده توسط ارش مدیر سایت و ادمین پیج ما و فرازمینی ها در فیس بوک } 

/ 0 نظر / 18 بازدید