راه شیری یک سیستم انتقال بین کهکشانی است

طبق نظریه جدید بر اساس احرین تحقیقات نشون میده شاید راه شیری به مانند یک کرم چاله عظیم رفتار کند ..اختر فیزیک دانان معادلات نسیبیت عام انیشتین با نقشه برداری دقیق از توزیع ماده تاریک در راه شیری این احتمال و پیشنهاد را ارائه دادند . 
دانشمندان میگویند اگر ما نقشه ای از ماده تاریک در راه شیری را با جدید نرین مدل انفجار بیگ بنگ برای توضیح جهان و وجود مکان فضا زمان ترکیب کنیم انگاه متوجه میشویم راه شیری میتواند یک تونل فضا زمان عمل کند . و حتی این تونل میتواند به اندازه خود راه شیری باشد !!
پائولو سالوچی اختر فیزیک دان مرکز بین المللی مطالعات پیشرفته و متخصص ماده تاریک میگوید ما حتی میتوانید از این طریق سفر میان کهکشانی انجام دهیم درست مثل تئوری که در فیلم " میان ستاره ای " گه چندی پیش به اکران رسید . 
البته این مساله به طور قطع نیست که کهکشان ما حتما میتونه مانند یک کرم چاله عمل کند بلکه این یک فرضیه محتمل بر اساس شواهد جدید به دست امده است .

/ 0 نظر / 8 بازدید