1)ربوده شدن کلوین پارکر و چارلز هیکسون در سال 1973

در حالی که پارکر و هیکسون از تعجب و ترس خشکشان زده بود یک در باز میشه و سه موجود عجیب در اب شناور میشوند و عرض رودخانه رو طی میکنن و و مستقیم  به سمت این دو نفر میایند با اینکه موجودات پا داشتند اما از انها استفاده نمیکردند و به سادگی شناور بودند و از عرض رودخانه عبور و به این دو رسیدند 
قد انها حدود 150 سانت بود و سرهای گلوله ای شکل داشتند و بدون گردن و یک شیار دهان داشتند و جایی که باید دماغ و گوش باشد انها چیزهایی باریم و مخروطی داشتند مثه هویج برای یه ادم برفی !!!
دو تا از این موجودات هیکسون رو میگیرند و یکی هم پارکر رو که غش کرده بود 
هیکسون بعدا شرح میدهد که وقتی یکی از موجودات که بازوهایش را زیر بدن او قرار داده بود تمام بدنش بی حس شد !!
او سپس داخل یک اتاق درخشان در درون سفینه شناور شد در این اتاق او روی یک وسیله چشم مانند که همه بدن او را ازمایش میکرد شناور بود بعد از ازمایش او از حالت شناوری خارج شد و حدود 20 مین بعد انها به بیرون از سفینه منتقل شدند 
پارکر که روی زمین گریه میکردو دعا میخوند یک یا دو مین بعدش سفینه مستیما به فضا رفت و ناپدید شد عین یک چشم به هم زدن...وقتی این دو نفر ارامش خود را بدست اوردند از این میترسیدند این واقعه رو برای ککسی تعریف کنند
از ترس تمسخر یا انگ دیوانه خوردن
بالاخره انها به پایگاه هوایی کسلر رفتند در بیلوکسی تلفن زدند بعد از چند روز ستاد تحقیق حوادث هوایی پروفسور جیمز هاردر از دانشگاه کالیفرنیا را برای تحقیق فرستاد
و دکتر جی الن هاینک نماینده نیروی هوایی امریکا در ان سال را در این بازجویی فرستاده شد 
هیکسون را هیپنوتیزم کردند ولی به خاطر ترس زیاد او این مرحله نا تموم موند
هر دو فرد مدعی تست دروغ سنجی دادند که جواب این تست برای هر دو نفر منفی از اب دراومد
هر دو پرفسور داستان این دو مرد را باور داشتند و اعلام کدند : 
به طور قطع در این مورد چیزی وجود دارد که غیر زمینی است
/ 0 نظر / 47 بازدید