شفق قطبی چیست؟

بصورت مداوم ذرات باردار و بادهای خورشیدی که به سمت زمین میان شروع به بمباران زمین میکنند و البته دیگر سیارات..
طوفانهای خورشیدی را میتوان به نوعی جریان الکتریسیته قیاس کرد که میدان مغناطیسی زمین به وسیله کانالهای مغناطیسی انها را به سمت قطب شمال و جنوب سوق میدهند 

وقتی از این جابه جایی ها اتمسفر زمین گرم شود , اکسیژن و نیتروژن توی اتمسفر میدرخشد و این درخشش در اسمان مثل نور فلورسنت هست که بهش میگیم شفق قطبی 

تصویر زیر شفق قطبی در کشور ایسلند را نشان میدهد

/ 0 نظر / 23 بازدید