تکامل یا فرگشت {قسمت نهم }

Homo rudolfensis

ویرایش: شکاک منطق

Homo rudolfensis یا "انسان رودولفی" نام علمی یکی از نیاکان ماست. سنگواره ی انسان رودولفی نخستین بار در سال ۱۹۷۲ در شرق دریاچه تورکانا در کشور کنیا یافت شد و از آنجاییکه نام دیگر دریاچه تورکانا "رودولف" است، این نیای ما انسان رودولفی نام گرفت.

زمان زندگی "انسان رودولفی" اواخر دوره ی زمین شناسی پلیوسن تا اوایل دوره ی پلیستوسن. بین ۲،۴ تا ۱،۶ میلیون سال پیش در شرق آفریقا بوده است.

این نیای ما ظاهری شبیه به هوموهابیلیس ها داشته. یعنی مشخصات مربوط به انسان سانان (هومینین ها) مثل سیستم پیچیده تعرق، مجرای باریک زایش، پاهای بلندتر از بازوان، سفیدی مشخص در چشمها و... در این انسان نخستین دیده نمی شود. در واقع به جز اندازه بزرگ مغز و راه رفتن روی دو پا بقیه خصوصیات او بیشتر شبیه به میمونها بوده.

حجم جمجمه آنها حدود ۷۷۵ سی سی بوده که از حجم جمجمه هوموهابیلیسها بیشتر است، صورتش کشیده تر و دندانهای آسیاب بزرگ و کوچکش بزرگتر از هومو هابیلیس هاست. تیغه استخوان ابرو در رودولفنسیس ها کوچک بوده و نسبت به بقیه گونه های هومو همزمانش برجستگی چندانی نداشته. برعکس دیگر گونه های هومو فاقد ماهیچه های بزرگ و قوی متصل به بالای جمجمه بوده. نسبت به بقیه هومو ها دندانهای عقب کوچکتر و دندانهای جلو بزرگتر داشته. استخوان جمجمه نازکتر و ظریفتر و در ناحیه پس سری کروی تر بوده.

از آنجایی که هومورودولفنسیسها  و هومو هابیلیسها همزمان می زیسته اند از روی این تفاوتها دو گونه را از هم تشخیص می دهند.

در آگوست سال ۲۰۱۲ سه سنگواره (فسیل) جدید از هومو رودولفنسیس ها در شمال کنیا پیدا شد. دو استخوان فک با دندان و یک صورت.

هرچند هومو هابیلیس ها و انسان رودولفی همزمان می زیسته اند هنوز نتوانسته اند بفهمند کدام احتمالا جد هومو ارگاستر ها { گونه ی  بعدی } که بعدها پدید آمدند بوده اند

{این پستها تا 14 قسمت ادامه دارد - با نام سایت اشتراک بگذارید }

 

/ 0 نظر / 21 بازدید