کشف عظیم ترین سیاه چاله و درخشان ترین کوازارکیهان

میدانیم نور از چنین اجرام سنگینی به دلیل میدان گرانشی قویشان نمیتواند فرار کند . به دلیل احاطه شدن سیاه چاله با دیسک های عظیم و درخشان که از غبار و گاز تشکیل شده اند .

میدانیم درخشان ترن و قدیمی ترین نورهای کیهان مربوط به اجرامی با نام کوازار یا QUAZAR هستند . دانشمندان نیز قدیمی ترین ان بهمراه قدیمیترین و سنگین ترین سیاه چاله را یافتند . که توجهات همگان را به خود جلب کرده است .

تا به امروز ستاره شناسان 40 کوازار را کشف کردند که هر کدام جرمی برابر 1 میلیارد برابر خورشید را داشت  . الان با این کشف قدیمیترین انها کشف شد و فاصله اش با ما 12.8 میلیارد سال نوری است یعنی زمانی که کیهان ما فقط 875 میلیون سال سنش بود .

این سیاه چاله که نام علمیش J 0100+2802 است تنها کوازار سنگین مشاهده شده تابه امروز نیست بلکه درخشان ترین و عظیم ترین انهاست که درخشانی اش 429 تریلیون برابر درخشانی خورشید ما میباشد . !! و 7 برابر درخشان تر از هر کوازاری است که تا به امروز کشف کردیم .

نور ساطع شده از این اجرام میلیاردها سال  نوری طول میکشد تا به ما برسد . پس ما در واقع نور میلیارد ها سال قبل انها را میبینیم وقتی کیهان بسیار جوان بوده  . نور این کوازار نیز وقتی کیهان شش درصد گسترش یافت ساطع شده و امروز به ما رسیده است .

 { با نام سایت و نویسنده به اشتراک بگذارید}

http://www.space.com/28664-monster-black-hole-largest-brightest-ever.html?cmpid=514630_20150226_41156786&adbid=10152662418616466&adbpl=fb&adbpr=17610706465

/ 0 نظر / 28 بازدید