تصاویر پلوتو و شارون موجب شگفتی و سردرگمی دانشمندان شده است.


پلوتو کوه های یخی بزرگی را دارد در حالی که شکاف های سفید عمیقی سطح شارون را پوشش میدهد. چاله ها به طور عجیبی در هر دو جرم کمیاب هستند و این نشان میدهد که این چاله ها همین اواخر ایجاد شده اند. 
جان اسپنسر مدیر تحقیقات زمین شناسی و ژئوفیزیک نیوهورایزنز از مرکز تحقیقات ساوت دست کلورادو : " یکی از مهمترین مسائل این است که ما هنوز یک گودال ناشی از برخورد را در این منطقه کشف نکرده ایم و فکر میکنیم که این منطقه کمتر از 100 میلیون سال قدمت دارد. در حقیقت یک درصد از پلوتو که توسط نیوهورایزنز عکس برداری شده یکی از جوانترین سطوح کشف شده در منظومه ی شمسی است!!!" 
نشانه هایی از همین فعالیت های زمین شناسی اخیر در اجرام مشابه دیگری مشاهده شده مانند قمر 'انسلادوس' زحل و قمر آتش فشانی مشتری 'یو'. 
اما عناصر داخلی این اجرام به خاطر کشش های گرانشی سیارات مادر در آن ها گداخته شده طی پروسه ای که گرمای ناشی از مد نامیده میشود. 
اسپنسر : " این اتفاق نمیتواند در پلوتو بیفتد چرا که هیچ جرم بزرگی برای تغییر شکل های منظم وجود ندارد." این مساله به ما میگوید که هیچ گرمای مدی برای قدرت دادن به فعالیت های زمینی در قمرهای یخی وجود ندارد. 
در واقع پلوتو و شارون تاثیرات گرانشی و کشش های گرانشی چندانی بر روی یکدیگر ندارند و در یک تعادل جزر و مدی هستند. 
و بنابراین دانشمندان هنوز نمیدانند که چه چیزی فعالیت های زمینی شارون و پلوتو را تشدید میکند اما تعدادی احتمال به ذهن میآید : 
-1 ممکن است پلوتو و شارون حرارت رادیو اکتیو داخلی داشته باشند طولانی تر از آنچه که دانشمندان تصور میکردند و ممکن است اجرام کوچک یخی هم حرارت رادیو اکتیو کافی برای ایجاد این فعالیت ها داشته باشند. 
2-احتمالا پلوتو و شارون اقیانوس های زیرسطحی دارند که حرارت را به سطح اجرام در طول زمان انتقال میدهند. 
Translated By Aida Safari 
Space.Com

/ 0 نظر / 52 بازدید