اقوام مایا و فرازمینی ها ( قسمت دهم )

دانشمندان دانشگاه پرینستون و هاروارد میگویند  یک فاجعه عظیم جهانی ...یک انجماد عظیم در زمین اتفاق افتاده انهم درست شروع این گاهشمار اما نه در طول دهها هزار یا صد ها هزار سال بلکه ظرف چند هفته و یا چند روز ..واقعا اینطور بوده و غافلگیرانه بوده ...بر اساس گفته مایا ها ما در پایان عصر پنجم هستیم که 21 دسامبر 2012 تموم شد که قبل از ما چهار فاجعه جهانی به وجود امده و هر کدام با ویرانی های عظیم در زمین همراه بوده !!!

چه رازی در تاریخ بوده که به دست فراموشی سپرده شده ؟

 

 

 

علم زمان مصری ها در هرم بزرگ جیزه به ما میگوید که یک سری بلایا در رابطه با سیل از اواخر 2004 تا 2006 اتفاق میوفته ...سونامی اسیا رو داشتیم که 250000 نفر کشته شدند !! طوفان کاترینا رو داشتیم

علاوه بر تشابهات پیش بینیهای مصری و مایایی محققین متوجه رابطه ای بین روز رستاخیز سرخ پوستان " هوپی " در جنوب غربی امریکا شده اند ..قبیله هوپی ها معتقدند ما در پایان دوره عصر بشری هستیم که البته تموم شد و این دوران پاکسازی میباشد ..هوپی ها معتقد بودند اگر صلح و ارامشی نباشد و مردم نتونن با هم در کنار هم زندگی کنند یک ویرانی عظیم از راه میرسد ..

در هند ...نسخه نجومی خطی باستانی بودایی و هندو به نام " سوریا سیدانتا " میگوید که نوع بشر به زودی به پایان " کلی یوگا " یا پایان عصر بشر میرسد !! کالی الهه مردی است که در متون ماهاباهارتها به روز اخر اشاره کرده به دورانی از اشوبی عظیم و نامنظمی در روی زمین و کشتار ...یک جورایی میشه گفت شاید ما در ان دوره هستیم با شواهد موجود

 

حتی انجیل مقدس نیز با جزئیاتی دقیق از فاجعه وحشتناکی خبر میدهد ...جایی که گفته میشه یهودیها به سرزمین مادریشان و موعودشان میرسند تا تبدیل به یک ملت بزرگ شوند و بالخره هم مدعی معبدی خواهند شد که همون بیت المقدس هست

این معبد تصرف خواهد شد و به شکل اولیه ای که بوده درست خواهد شد این همون جاییست که مدعی شدند عیسی مسیخ در واقع برمیگرده اون هم پیش از روز رستاخیز {دوستان مساله دینی رو توجه نکنند هدف بررسی وگرنه دوره وحوشت و تعصب گرایی گذشته } رستاخیز و بازگشت خدایان و بالاهای بزرگ یک باوری جهانیست هر جا هر تمدنی هر متونی رو بنگریم به طرقی از این مساله یاد شده !!  

 

/ 0 نظر / 51 بازدید