داستان کائنات، از تولد تا مرگ

ناگهان جاذبه در حینی که کائنات در حال انبساط بود از این ابر نیرو جدا شد.در حالی که کائنات در حال انبساط بود ،خنک شد که به طریقی مقدار زیادی انرژی از خود ساتع کرد و تورم شدید کائنات را از خود پر کرد و آن را تقویت نمود.همانطور که آلن گوث اشاره کرده بود.این تورم فرم اولیه و ثابت کائنات را تشکیل داد که توسط ماهواره ی WMAP کشف شده. 
وقتی این ابر نیرو به نیروهای جداگانه ی طبیعت مبدل شد. کائنات کمتر از یک ثانیه عمر داشت.

تقریبا 3 دقیقه پس از بیگ بنگ دمای کائنات به یک میلیارد درجه ی فارنهایت کاهش پیدا کرد به اندازه ی کافی خنک برای تشکیل هسته ی اتم ها.و هیدروژن در این دما تشکیل شد.همانطور که گماف و آلفر اشاره کرده بودند.

سیصد و هشتاد هزار سال بعد نور از میان تاریکی ساتع شد .فوران تشعشعی که پنزیس و ویلسون پیدا کردند در این مرحله اتفاق افتاد.
یک میلیارد سال بعد از بیگ بنگ ستاره ها تشکیل شدند و باعث بوجود آمدن عناصر سنگین تر مانند نیتروژن،اکسیژن و کربن شدند.همانطور که هویل پیش بینی کرده بود.

تقریبا 9 میلیارد سال بعد ماده و جاذبه با هم ترکیب شدند تا تشکیل یک ستاره ی معمولی را دهند.فشار باعث به وجود آمدن حرارت در هسته ستاره شد و این حرارت باعث بوجود امدن پروسه ی جوشش هسته ای شد.یک ستاره متولد شده بود.و این خورشید ما بود.جریانات متصاعد شده از ستاره گازهای باقی مانده را پاکسازی کرد.یک صفحه دور ستاره ای از ذرات باقی ماند که در نهایت باعث بوجود آمدن سیاره ها،ماه های وابسته به آنها شد.یکی از این تکه های تشکیل شده از ذرات باقی مانده ستاره بعد از برخورد تعداد زیادی ستاره های دنباله دار تشکیل شده از نوعی یخ دمای سیاره به اندازه ی کافی داغ بود تا اجازه دهد آنها بخار شوند و دی اکسید کربن ،هیدروژن ،آب تشکیل اتمسفر را دهند.

آب مایع سیاره را فرا گرفت. در زیر آب،یک واکنش شیمیایی مرموز نهایتاً منجر به بوجود امدن حیات بر روی زمین شد.

13.7 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ.اکنون کائنات ما 156 میلیارد سال نوری امتداد دارد.آسمان پر از ستاره است.

اگر شما این پروسه را نمی فهمید طوری نیست.این مطلب ترکیبی است از تلاش ذهن میلیونها انسان برای هزاران سال که بفهمند کائنات و 
جهان هستی چگونه بوجود آمده است.

حال ببینیم چگونه همه چیز پایان میابد:

برای لحظه ای تصور کنید به میلیارد ها سال بعد سفر کرده اید.از پایان تمدن بشر گذر کنید و هم چنین تمام موجودات زنده بروی زمین. تصور کنید ما پنج میلیارد سال به آینده سفر کرده ایم:

سوخت اتمی خورشید به اتمام می رسد در هنگامی حال خنک شدن است منبسط می شود.عطارد و زهره را می بلعد و به زمین نزدیک می شود.آب بر روی زمین بخار شده و زمین دوباره به حالت مذاب در می آید و در نهایت زمین را نیز در خود فرو می برد.

وقتی سوخت هسته ای خورشید به اتمام رسید،هسته ی خورشید منقبض شده و خورشید از یک غول قرمز به کوتوله ی سفید تبدیل می شود.لایه ی در حال انبساط بیرونی خورشید که به آن سحابی سیاره ای نیز می گویند مانند روحی تشکیل شده از لفافه ای مشتعل در فضا پخش می شود.

سیاره هایی که از این پروسه جان سالم به در می برند، سیاره هایی مانند اورانوس و نپتون کاملا به وسیله ی لفافه ی گازهای مشتعل متصاعد شده از خورشید تغییر خواهند کرد و از بین می روند و ار آنها فقط هسته ی کوچک سنگی و آهنی باقی میماند. سیاره های دور دست که دیگر به وسیله ی جاذبه ی ضعیف شده ی خورشید نگه داشته نمی شوند به پهنای بیکران فضا فرو میروند.

دوباره به میلیاردها سال بعد از این واقعه سفر می کنیم:

تمام حرارت باقی مانده از خورشید به بیرون متصاعد می شود و سطح کوچک و تاریک آن دمایی به سردی باقی فضا خواهد داشت.خورشید حالا دیگر به یک کوتوله ی سیاه تبدیل شده است.

میلیاردها سال بعد انبساط کائنات به وسیله ی نیروی تازه کشف شده ی مرموزی که آن را انرژی تاریک می نامند سرعت می گیرد و در تمام جهات به پرواز در می آید.از منظره ی کلی و مولکولی، انبساط بر جاذبه چیره می شود و همه چیز از هم پاشیده می شود.نه فقط کهکشان ها و منظومه شمسی،بلکه مولکولها و اتمهای جهان هستی نیز از هم جدا و پاشیده می شوند.و در نهایت خود ماده نیز از هم پاشیده می شود.این شکاف بزرگ است.در آرامش فرو رفتن کائنات.

و این چنین همه چیز به اتمام می رسد.

/ 1 نظر / 75 بازدید