محاسبات طول شبانه روز سیاره زحل (کیوان)

بر اساس محاسبات جدید در مورد دوره چرخش سیاره ی زحل طول یک شبانه روز در این سیاره چند دقیقه کاهش یافت و دقیق تر اندازه گیری شد  . طبق محاسبات جدید طول یک شبانه روز در زحل {ششمین سیاره نسبت به خورشید } برابر با 10 ساعت و 32 دقیقه و 45 ثانیه (به اظافه و منهای 42 ثانیه ) براورد شد .

این تحقیق این هفته در مجله  نیچر به چاپ رسید  . برای یافتن دوره زمانی چرخش سیارت سنگی به دور خود به مراتب کار ساده تری نسبت به سیارات گازی است که سطح جامد ندارند .

این سیارات با میدان مغناطیسی شان نمیتوان حدس دقیق از چرخش به دور خودش را به دست اورد . برای چند دهه فکر میکردیم زمان لازم برای یک شبانه روز در زحل برابر ا با 10 ساعت و 39 دقیق و 22 ثانیه میباشد { بر اساس انتشار فرکانسهای رادیویی توسط فضاپیمای ویجر 2 براورد شد }

اما زمانی که سفینه کاسینی 30 سال بعد به اندازه گیری دوره چرخش زحل پرداخت این مقدار چند دقیقه کوتاه تر از حدس و محاسبات قبلی از اب درامد .

برای تایید این یافته این ازمایش روی سیاره مشتری نیز برقرار شد و دوره شبانه روز مشتری 9 ساعت و 55 دقیقه گزارش شد 

ترجمه : آرش آریامنش - وبلاگ هوش فرازمینی

منبع:

IFLS.COM
 

/ 0 نظر / 73 بازدید