تحقیق برای هوش فرازمینی (SETI ) و سیگنال Wow

Wow! Signal چیست :

Wow! Signal یک سیگنال رادیویی قوی پهنای باند باریک بود که توسط “جری آر. اهمان” در ۱۵ آگوست ۱۹۷۷ دریافت شد. دلایل محکمی وجود دارد که تایید می کند این سیگنال که از یک منشای غیرخورشیدی و غیر زمینی بالقوه ارسال شده است.

رادیو تلسکوپ “Big Ear” توانست به مدت ۷۲ ثانیه “واوو! سیگنال” را ثبت کند اما پس از آن دیگر هرگز نتوانست دوباره چنین سیگنالی را ردیابی کند. با اعلام خبر دریافت این سیگنال توسط پروژه “ستی”، بسیاری از رسانه ها توجه خود را به سوی مسئله احتمال حیات و هوش فرازمینی معطوف کردند.

این سیگنال به صورت یک کد الفبایی ۶EQUJ5 دایره ای نشان داده شد. این کد، شدت تغییرات این سیگنال را نشان می دهد. بسامد این کد برابر با هزار و ۴۲۰ مگاهرتز با دو ارزش متفاوت ۱۴۲۰.۳۵۶ مگاهرتز و ۱۴۲۰.۴۵۵۶ مگاهرتز به دست آمد. بسامد هزار و ۴۲۰ برای محققان “ستی” بسیار حائز اهمیت بود چراکه بسامد هیدروژن به عنوان فراوان ترین عنصر در جهان در حدود هزار و ۴۲۰ مگاهرتز است. بنابراین، ممکن است فرازمینی ها از این بسامد برای ارسال یک سیگنال قوی استفاده کرده باشند.
دانشمندان منبع سیگنال را صورت فلکی قوس می دانستند اما وقتی با دقت به آنجا نگاه کردند، چیزی در آن جا پیدا نکردند، نه ستاره ای، نه سیاره ای و مطمئنا نه منبعی. جالب اینجاست که فقط یکی از دو گیرنده ی تلسکوپ، این سیگنال را دریافت کردند. وقتی گیرنده ی دیگر سه دقیقه ی بعد همان قسمت از آسمان را پوشش داد، چیزی دریافت نکرد. از این مسئله می توان نتیجه گرفت که یا دستگاه اشتباه کرده است و چیزی که وجود نداشته را دریافت کرده است که احتمالش بسیار کم است و یا این که منبع سیگنال از بین رفته و یا این که تغییر مکان داده است. دانشمندان به مدت یک ماه، ۲۴ ساعته آن قسمت از آسمان را زیر نظر گرفتند تا شاید باز هم همچین سیگنالی دریافت کنند. اما در طول این سی روز هیچ چیز جالبی دریافت نکردند. با این حال به امید دریافت دوباره ی سیگنال، تلسکوپ رادیویی Big Ear به جستجویش ادامه داد.
هرچند ۱۰۰ پروژه طی ۵۰ سال گذشته در برنامه جستجو برای هوشهای فرا زمینی یا SETI بی ثمر و بی نتیجه بوده اند، اما دریافت تنها همان یک Wow! Signal کافی بود که امید دانشمندان در ادامه تلاشها برای یافتن هوش فرازمینی تا به امروز نیز ادامه داشته باشد.

/ 0 نظر / 38 بازدید