کیهان ممکن است در استانه سقوط یا رمبش باشد .

در مقاله ای که در مجله physical review letters منتشر شد فیزیک دان nemanja kapolar از دانشگاه کالیفرنیا و انتونیو پادیلا از دانشگاه ناتینگهام مکانیسمی برای فروپاشی کیهان ارائه دادند که شامل توضیح انرژی تاریک نیز میباشد.

البته درستی این ایده باید بارها بررسی شود . و هرچند نکته اصلی این نیست که جهان چه زمانی به پایان میرسد بلکه مکانیسم ارائه شده میتواند به حل سوالات فیزیک کیهان شناسی پاسخ و کمک خوبی دهد .

اینکه چرا کیهان در حال منبسط شدن است و چرا انرژی تاریک و چگونه ان به شتاب این انبساط یاری میکند . و منشا ان چیست ؟

که این مسائل به ثابت کیهان شناسی مرتبط است . و اینکه چگالی انرژی خلا کیهان باعث گسترش کیهان بسیار بیشتر از انچه قابل مشاهده میشود شده است . مکانیسم ارائه شده در مورد فرو پاشی کیهان بر اساس تحقیقات و پژوهشهای قبلی فیزیک در مورد انرژی خلا شکل گرفته است .

دینامیک انرژی خلا پیش بینی میکند کیهان فروخواهد پاشید اما مکانیسم خاصی برای چگونگی این مساله ارائه نمیدهد . با توجه به مکانیسم جدید ارائه شده جهان مجموعه ای از شرایط اولیه خاص به طور طبیعی شتا گرفته و تکامل یافته و در یک مسیر مشخص به سمت فروپاشی میرود .

یعنی اینکه جهان پس از گسترش متوقف میشود و شروع به منقبض شدن میکند . و پدیده عکس بیگ بنگ یعنی big cruch اتفاق میافتد .

در حال حاظر که 13.72 میلیارد سال از سن کیهان میگذرد ما در دوره انبساط شتاب دار کیهان هستیم . در معادلات دانشمندان تعریفی از یک شیب موجود است که گوینده تکامل و انبساط کیهان به ارامی میباشد اما اینطور نیست که دانشمندان این شیب را بهمین شکل در معادلات خود وارد کرده باشند بلکه این به طور طبیعی موجود است .

با توجه به توضیح که مکانیسم ارائه میدهد شیب به تنهایی کنترل کننده تکامل جهان از جمله مقیاس شتاب انبساط کیهان را نیز برعهده دارد .

از نظر فنی طبیعتا وقتی کیهان شروع به واپاشی و رمبش میکند همین شیب کنترل کننده خواهد بود .

این تئوری تا اثبات کار زیادی دارد ولی چیزی که واضح میباشد اینست که بررسی شتاب کیهان و تجزیه و تحلیل ان و همچنین تحقیق روی سرمنشا انرژی تاریک باعث میشود دید کلی تر و بهتری نسبت به کیهان و اینده ان داشته باشیم .

{بانام سایت هوش فرازمینی به اشتراک بگذارید } 

/ 0 نظر / 16 بازدید