سایت باستانی پوماپونکو ((قسمت چهارم ))

یکی از افسانه های دیگر پوماپونکو نیز میگوید اینجا به دست نسلی از غولها و ظرف یک شب انهم بعد از یک بلای عظیم و سیل ویران کننده ساخته شده است 
این غول ها کی بودند و از کجا امده بودند و ماهیتشان چه بوده ؟ 
یکی از ابتدایی ترین داستان هایی که ما درباره پوماپونکو داریم اینه که :از قطعات عظیمی صحبت میکنه که با صدای دهل به حرکت در میامده اند !!و به سادگی در جای خود قرار میگرفتند
پس ایا ما در اینجا با یک تکنولوژی جابه جای عظیم با صوت روبه رو هستیم ؟
بله و غیر از اینم نیست
ایا ممکنه داستان غولها و سنگهای معلق در هوا برگرفته از رویدادهای عظیم اسرار امیز در زمانی دور بوده باشد ؟
یا اینکه نمونه هایی از دخالت بیگانگان فرازمینی بوده ؟
/ 1 نظر / 44 بازدید
armin

ajibe mesle H mimonan