حقایقی در مورد صورت فلکی اوریون {شکارچی }

3)باستان شناسان تخمین میزنند این کنده کاری به 30000 سال پیش برمیگردد یعنی دوران انسانهای غار نشین
4)نام سه ستاره مرکزی صورت فلکی شکارچی که در تصویر نیز میبینید Alnilam, Mintaka and Alnitak میباشد . نام ستاره شانه سمت راست Betelgeuse و نام ستاره شانه سمت چپ Bellatrix است 
5)سحابی اوریون از گرو و غبار هلیم و هیدروژن و گازهای یونیزه شده به جا مانده از یک ابرنواختر است 
6)گفتیم ریگل یا rigel درخشان ترین ستاره صورت فلکی جبار است که 773 سال نوری از ما دور است همچنین Alnitak حدود 800 سال نوری از ما فاصله دارد و به گفته دانشمندان 100000 برابر خورشید ما نورانی تر است ... Mintaka دیگر ستاره این صورت فلکی 915 سال نوری از ما دور است و 90000 برابر خورشید درخشان تر است 
7)دانشمندان میگویند صورت فلکی اوریون دارای 7 ستاره شناخته شده با سیارات به دور ان میباشد . و همچنین کل این صورت فلکی شامل سه شی عظیم میباشد 
M42 سحابی جبار .... m43 سحابی دمیرن ..و m78

8)بر اساس افسانه ها و باورهای مصر باستان خدایان از کمربند ستاره ای اوریون و سیرونس که درخشان ترین ستاره اسمان است امدند و اعتقاد داشتند از انجا موجوداتی به زمین امدند ...من جمله داستان هایی در مورد ازیریس و ایزیس و علاقه مندیشان به بشر .. مصریان باور داشتند که ازیریس روزی از این صورت فلکی به زمین بر میگردد 
9)سه هرم اصلی مصر در صحرای جیزه که همه میشناسیدش منطبق بر سه ستاره کمربند صورت فلکی اوریون است .. این ایده اولین بار توسط Robert Bauval در سال 1983 مطرح شد. 
10 ) بر اساس مدل های کامپیوتری ..محسمه ابولهول و سه هرم اصلی با کمربند ستاره ای اوریون در 10450 سال پیش منطبق بوده است 
11) هیچ ستاره ای در فضا ثابت نیست همه ستاره ها در حال حرکت هستند ... 
12) سال 1974 در فلات نبتا در افریقا یک استون هنج پیدا شد که ان هم به شکلی با سه ستاره مرکزی صورت فلکی اوریون ارتباط داشت 
13)سایت باستانی تیوهوانکو در مکزیک نیز یکی دیگر از مکانهایی است که با سه ستاره کمربند صورت فلکی اوریون منطبق است 
14)اقوام هوپی یا همان سرخ پوستان باستانی در امریکا نیز اعتقاد راسخ به این صورت فلکی داشتند 
15) در کاتالوگ ستاره گان در بابل باستان نیز به طور واضح از صورت فلکی اوریون صحبت به میان اوردند و به انو خدای خدایان ربط دادند 
16) در کتاب مقدس بایبل نیز به صورت فلکی اوریون سه بار اشاره کرده به عنوان kesil 
17) بین دانشمندان نجوم مسلمان نیز از صورت فلکی اوریون صحبت شده و به غول معروف بده 

{ با ذکر نام سایت اشتراک بگذارید} 

/ 0 نظر / 226 بازدید