کشف دورترین سیاره فراخورشیدی

{jennifer yee} از مرکز علوم اختر فیزیک هاروارد میگوید ما اطلاعات زیادی در مورد سیاراتی که ممکن است نزدیک برامدگی مرکزی راه شیری باشند نمیدانیم و این مشاهدات برای همین برای ما مهم است .

این سیاره که بعنوان دورترین سیاره شناخته شده ورای منظومه شمسی ما هست توسط تکنیک میکرو لنزیک یافت شده است . این تکنیک زمانی استفاده میشود که سیاره از جلوی ستاره یمزبانش عبور کند و اختلاف نور را اندازه بگیرند . و گرانش ان همچون یک لنز کار کند و روی نور تاثیر بگذارد . از طریق روش میکرولنزیک تاکنون حدود سی سیاره در چند هزار سال نوری از ما کشف شده است .

 

از طریق همین تکنیک و با استفاده از تلسکوپ کپلر معروف به شکارچی سیارات ما توانسته ایم حدود 1000 سیاره فراخورشیدی در همسایگی منظومه مان کشف کنیم . اما مشکلی که دارد این است که نمیتوان فاصله دقیق سیاره مذکور را با ستاره میزبانش دقیق براورد کرد .حتی بعلت عبور یک ستاره نزدیک از جلوی ستاره دورتر نیز باعث مشکل شدن اندازه گیری فاصله واقعی انها میشود .

نتیجه ایتکه مکان دقیق این 30 سیاره ای که با تکنیک لنزیک کشف شده اند را نمیتوان اندازه گیری و تخمین دقیق زد . اینجاست که تلسکوپ اسپیتزر کارساز میباشد . اسپیتزر به دور خورشید میچرخد و فاصله ای برابر با 207 میلیون کیلومتر نسبت به زمین دارد{یعنی خیلی دور تر از فاصله ای که زمین از خورشید دوراست چرا که فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر میباشد }

ستاره شناسان از طریق اختلاف منظر مشکل میکرولنزیک را برطرف میکنند یعنی اینکه وقتی همزمان رصد خانه ای در زمین ستاره ای دخاص را زیر نظر میگیرد و تلسکوپ اسپیتزر نیز در فاصله ای دور از زمین همینکار را انجام میدهد از طریق اختلاف منظر نیز سعی میکنند مشکلات مربوطه را برطرف کنند .

تلسکوپهای زمینی وفتی با رویداد میکرو لنزیک روبه رو میشوند به ستاره شناسان الارم میدهند همزمان نیز تلسکوپ اسپیتزر مشاهده میکند در کل اختلاف منظر تقریبا به مدت 40 روز طول میکشد .

اسپیتزر و تیم تحقیقاتی ان پس از سه روز از دریافت این الارم شروع به بررسی های مربوطه میکند .

در مورد سیاره مربوطه یافت شده مدت زمان رویداد میکرو لنزیک به طور غیر معمولی زیاد شد و تا 150 روز رسید !! هم اسپتیزر و هم {OGLE} نوسان نوری سیاره مورد نظر از مقابل ستاره میزبانش را ثبت کردند اما اسپیتزر 20 روز زودتر ان را دید.

با استفاده از تاخیر بین این دو تلسکوپ زمینی و فضایی ستاره شناسان توانستند که فاصله بین سیاره و ستاره میزبانش را بیابند .

دانستن فاصله مربوطه به دانشمندان این اجازه را میدهد که جرم سیاره را نیز تعین کنند که جرم مربوط به سیاره کشف شده حدودا نصف سیاره مشتری ماست .

 

 

مترجم : آرش آریامنش – وبلاگ هوش فرازمینی

منبع :

Nasa.gov

/ 0 نظر / 28 بازدید