گام جدید دانشمندان سرن در درک ضدماده

با این حال، بر اساس پیش‌بینی نظریه‌های محققان، مقادیر دقیقا مساوی ماده و ضدماده در انفجار بزرگ (بیگ‌بنگ) خلق شدند و هم‌اکنون این پرسش مطرح است که این ضد ماده کجا رفته است. 

مطالعه جدید که توسط آزمایش ALPHA در سرن انجام شده، برای نخستین بار است که بار الکتریکی یک ضداتم را به دقت بالایی اندازه‌گیری می‌کند. 

اندازه‌گیری بار الکتریکی اتم‌های پادهیدروژن شیوه‌ای برای مطالعه هر نوع تفاوت ظریف بین ماده و ضدماده است که شاید مسئول فقدان ضدماده در جهان باشد. 

آزمایش سرن اندازه‌گیری بار الکتریکی اتم‌های پادهیدروژن را گزارش کرده است. این نخستین بار است که بار یک ضداتم با این دقت بالا اندازه‌گیری شده و انتظار دانشمندان را مبنی بر این موضوع برآورده می‌کند که بارهای اجزای تشکیل‌دهنده آن یعنی پوزیترون و آنتی‌پروتون برابر و مخالف هستند. 

گرچه نتایج این مطالعه تعجب‌برانگیز نیست، آزمایشی بنیادی به شمار می‌آید که بر اساس آن، ماده و ضدماده دارای بارهای الکتریکی مساوی و مخالف هستند. 

جزئیات این دستاورد علمی در مجله Nature Communications منتشر شد.

/ 0 نظر / 19 بازدید