منشا نماد "مار " در متون باستانی

اما برگردیم به نماد مار که اولین بار توسط کلیسا در قرون اخیر که با نام حوا نیز گره زدند را بیشتر شیطانی و خبیث و تاریک معرفی میکردند ...بسیاری از داستان های کتب مقدس ابتدا در سومر باستان و قبل از ایجاد ادیان یکتا پرستی سه گانه شکل گرفت ..اصطلاح مار در تورات NAHASH است به معنی " فاش کردن راز " 
از دوران باستان مار نماد خرد و شفا بخشی بود حتی نشان فراعنه مصری باستانی نیز بود ... مار هرگز معنای شیطانی و تاریکی ندارد ولی در تعالیم دینی در قرون اخیر اینگونه تحریف و معرفی شده است 
مار ترسیم شده در دوران سومر بین النهرین هم اکنون نماد موسسات پزشکی انگلیس و امریکا میباشد {تصویر } 
جایی که در تصاویر مار به دور درختی چنبره زده در سنت یونان باستان پدر علم پزشکی ASKLEPIOS در 1200 پیش از میلاد بود که رومیان او را AESCULAPIUS میگفتند و تندیس ایشون با ماری به دور یک چوب پییده شده هم اکنون در موزه روم باستان است 
{تصویر}

از قرن 19 نیز جامعه عمومی پزشکان امریکا علامت عصای هرمس را که با دو مار نشان داده میشه را استفاده کردند 
هجدهمین نواده دودمان ASKLEPIOS "بقراط " نام داشت معلم پزشکی بود انچنان که امروز قسم پزشکی را از او یاد میکنند مشخص است مار نماد خرد و اگاهیست نه شیطانی 
از همه جالب تر :
در داستان بین النهرینی " اداپا " دانستیم مار نشانه خرد و خدای "انکی" مباشد کسی که اداپا یا همان ادم را خرد و اگاهی بخشید حتی در داستان طوفان نیز تحت لوح زیوسدرا انکی زیوسدرا را اگاه میکند که انلیل دیگر خدای سومری و انوناکی قرار است نسل بشر را نابود کد 
{البته میدانیم از نظر علمی پایان عصر یخبندان و تغیر و تحولات جغرافیایی زمین حدود ده دوازده هزار سال پیش بود که تقریبا حیات زمین را با نابودی مواجه کرد }
انلیل یا همان یهوه در تورات اصرار داشت ادم جاهل و نادان بماند اما مار یا همان انکی خواستار اگاهی بشر بود 
وقتی ادم میوه درخت شناخت نیک و بد را به راهنمایی انکی یا شیطان در کتب مقدس میخوره اگاه میشه و از این رو انلیل یا همان خدای کتاب مقدس میگوید :نگاه کنید اکنون انسان یکی از ما شده است 
در لوح اداپا نیز اشاره میکند که دستور دادند برای ادم و حوا لباسی طراحی کنند همانطور که در ایات تورات میخوانیم 
بسیاری از داستان های کتاب مقدس چند هزار سال قبل از وجود ادیان ابتدا در سومر باستان مهد تمدن و اغاز نگارش و ثبت وقایع بشری شروع شد که منتسب به خدایان انوناکی میدانند 

از کتاب درخت خرد اثر لارنس گاردنر

/ 1 نظر / 634 بازدید
والا

البته دوست محترم شما بهشت را ندیده ایدوجا ومکان آنرا نیزندیده وهیچ مدرک مستدل ومستندبران ندارید ولی چه اسان ابراز نظر میفرمایید359