تصاویر گرفته شده توسط فضانورد آمریکایی تری ورتس در آخرین روز سفر فضایی خود

تصاویر گرفته شده توسط فضانورد آمریکایی تری ورتس در آخرین روز سفر فضایی خود 
اهرام مصر- شفق های قطبی-طلوع خورشید
Aida
Www.Space.Com

 

 

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید