کشف ِ سیاره ای سنگی و ابر غول!

دانشمندان به این سیاره لقب “مگا-زمین” (Mega Earth) داده اند، زیرا بسیار سنگین تر از آنست که در رده ی فراسیاره های ابَر-زمین جای بگیرد.عمر ستاره مرکزی ۱۱ میلیارد سال است یعنی در دوره اولیه تکامل کیهان متولد شده، یعنی زمانی که تصور می شد ستاره ها هنوز عناصر لازم برای شکل گیری سیارات خاکی را نساخته اند. به گفته ی جف مارسی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، طبق اندازه گیری ها نیروی گرانش می باید سیاره ها را به قدری فشرده سازد که سیاره های سنگی از نظر اندازه نتوانند بزرگ تر از دو برابر زمین شوند، اما این سیاره اندازه ای ۲ برابر زمین دارد: «احتمال وجود یک سیاره ی سنگی ۲.۳ برابر زمین، زبان مرا بند می آورد.»

این سیاره هر ۴۵ روز یک بار، حول ستاره مادری اش می چرخد و در فاصله ۵۶۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی «اژدها» واقع شده است. این دستاورد نشان می دهد که سیارات خاکی بیشتر از آنکه تصور می کردیم امکان شکل گیری داشته اند و تعدادی از آن‌ها می‌توانند بی‌نهایت باستانی باشند که احتمالا از همان مواد زمین مانند، آب، سیلیکات، و آهن- ولی با نسبت های متفاوت ساخته شده اند و تعداد بیشتری سیارات سنگی می توانند از حیات پشتیبانی کنند.

/ 0 نظر / 24 بازدید