روش جدید شکار سیارات فرازمینی


منجمان امیت میرزا و ویکتوریا میدوز از دانشگاه واشنگتون تکنیک جدیدی را ابداع کرده اند تا بتوانند تشخیص دهند که آیا سیاره ای آسمانی صاف دارد یا خیر. که این روش کار اختربیولوژیست ها را در یافتن محتملترین سیاره ی کاندید برای حیات راحت تر میکند. 
این تحقیقات در مجله ی اختر فیزیک منتشر شده و توسط سازمان اختربیولوژی ناسا سرمایه گذاری شده است. 
Hazy Worlds 
دنیاهای ابری
هنگامی که یک سیاره حول یک ستاره گردش میکند نور ستاره از اتمسفر سیاره عبور کرده و مولکول های مشخصی در اتمسفر سیاره نور را جذب میکند و این امر منجمان را قادر میسازد تا بتوانند ترکیبات جوی سیاره را اندازه گیری کنند. این تکنیک روش طیف سنجی انتقالی نامیده میشود و اجرای این روش در سیارات زمین مانند یک چالش بزرگ است.
ارتفاع اتمسفر سیاره ای که محتمل برای سکونت است بسیار ناچیز در برابر گاز سیاره ی غول پیکر گازی یا یخی نزدیک به ستاره ی میزبان است بنابراین ردیابی نور ستاره هنگامی که از جو این سیاره ی شبیه زمین عبور میکند مشاهدات بسیار طولانی را نیازمند است. 
برای مثال تلسکوپ فضایی جیمز وب 200 ساعت زمان نیاز دارد تا بتواند طیف را تشخیص دهد در حالی که تلسکوپ اروپایی ائی ائی ال تی حدااقل 20 ساعت زمان میخواهد. 
حتی با مشاهدات بسیار گسترده ممکن است که طیف به دست آمده هیچ چیز خاصی را نشان ندهد اگر تمامی خصوصیات اتمسفری توسط ابرها یا مه پوشانیده شوند. 
میزرا: "ما تعدادی مورد را مشاهده کرده ایم که در آن رصدگران مهمترین زمان تلسکوپ های موجود را فقط بر روی یک هدف استفاده کرده اند تا طیف ساده و بدون علایمی را به دست آورند. "
زمان تلسکوپ بسیار ارزشمند است بنابراین دانستن این که کدام سیاره فراخورشیدی نیازمند ردیابی صدها ساعت میباشند بسیار مفید خواهد بود."

Planets With Halos 
سیارات هاله دار 
میزرا و میدوز یک راه حل برای این مشکل پیدا کرده اند. در زمین نور میتواند توسط کریستال های یخی موجود در اتمسفر بازتاب کند که باعث ایجاد هاله ای در اطراف خورشید یا ماه میشود. 
همین اتفاق در سیارات فراخورشیدی هم می افتد هنگامی که نور ستاره از اتمسفر سیاره منعکس میشود هاله ای در اطراف سیاره ایجاد میکند. 
سیارات به هنگام گذر از مقابل ستاره باعث ایجاد تغییرات نوری در ستاره میشوند و همین وجود آن ها را آشکار میکند. هاله ی شکستی ایجاد شده در اطراف سیاره باعث گسترش نور عبور کرده از سیاره میشود و این تغییر همانند یک برجستگی در منحنی نور ظاهر میشود.

سیاره ای که توسط ابرها یا بارها پوشانده شده نور را به راحتی بازتاب نمیکند زیرا لایه اتمسفری که در آن شکست روی میدهد تاریک است و نور را در خود حبس میکند. 
بنابراین اگر شکست یا بازتاب نور رخ دهد نشان میدهد که سیاره اتمسفری صاف دارد و هدف بسیار خوبی برای انجام طیف سنجی است. 
دانشمندان با استفاده از مدل های کامپیوتری قدرت سیگنال انکسار نور را که میتواند در اتمسفرهای سیارات مختلف ردیابی شود پیش بینی میکنند. 
آن ها اتمسفر سیارات منظومه شمسی را شبیه سازی میکنند. 
سیاراتی مانند ابر زمین ها یا مینی نپتون ها در حالی که همزمان فاصله ی سیاره از ستاره را هم حساب میکنند چرا که فاصله زاویه ی نور بازتابی را هم تحت تاثیر قرار میدهد. 
نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که سیارات زحل مانند بلندترین سیگنال ها را خواهند داشت چرا که اندازه ی بزرگی دارند. 
این سیارات همچنین مزیت کمتر بودن جاذبه ی سطحی نسبت به سنگین بودن جرم سیاره را دارند بدین معنا که اتمسفر آن ها کاملا گسترده است. 
تلسکوپ فضایی جیمز وب میتواند انکسار نور را در کمتر از 10 ساعت تشخیص دهد و تلسکوپ فضایی ائی ائی ال تی میتواند سیگنال های ابر زمین ها و مینی نپتون ها را در همان مدت زمان تشخیص دهد.
در مقابل یک سیاره ی ابری بیش از 100 ساعت زمان نیاز دارد قبل از این که سیگنال انکسار نور آن بتواند تشخیص داده شود.

Earth Like Atmospheres 
اتمسفرهای زمین مانند 
ائی ائی ال تی توانایی ردیابی سیارات فراخورشیدی قابل سکونت با آسمان صاف را دارد البته این به معنی این نیست که هیچ ابری در سیاره وجود ندارد چرا که ابرها در زمین برای وجود چرخه آب ضروری هستند. 
این روش جدید قدمی مهم به سوی بررسی و مطالعه ی اتمسفرهای سیارات زمین مانند است و فقط اندکی زمام برای ائی ائی ال تی لازم است تا بتوان دید که آیا سیاره ای اتمسفر قابل بررسی دارد یا خیر. مشاهدات طولانی تر میتوانند برای به دست آوردن طیفی که لازمه ی جستجوی حیات بیگانه هستند استفاده شوند.

Translated By Aida Safari
space.com

/ 0 نظر / 52 بازدید