غروب خورشید در مریخ

تصویری از غروب خورشید در مریخ که به‌وسیله فضاپیمای اسپریت عکس‌برداری شده‌است. مریخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری بلند‌تر از زمین و با سرعتی کمتر از آن حرکت می‌کند. قطر خورشید در حال غروب از قطر خورشید در حال غروب در زمین بسیار کمتر است و علت آن این است که جو مریخ بسیار رقیق بوده و همانگونه که نور خورشید در جو زمین پراکندگی می‌کند در مریخ این اتفاق رخ نمی‌دهد.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید