{{ایا دنیاهای موازی وجود دارند ؟ چگونه میتوان انها را کشف و تایید کرد ؟}}

 
معنی این صحبت اینه که جهان ما در میان دریایی از جهان های دیگر میباشد 
دنیایی دیگر را تصور کنید یک جهان کاملا دیگری را با منظومه و سیارات به مانند جایی که ما هستیم 
تصور کنید در ان دنیا نسخه ای از شما دقیقا عین شما زندگی میکند شما میتونید مشغول زندگی دقیقن مشابهی باشید اما در جهان دیگری .. 
حالا جهانی کاملا متفاوت رو در نظر بگیرید جایی که اندکی تفاوت دارد انهم در زمانی که این سک زندگی را در اینجا دارید 
برخی از نوابغ و دانشمندان تئوری دنیا عقیده دارند شواهدی در دست دارند که این دنیاها را اثبات میکند 
میچیو کاکو یکی از اینهاست که میگه : ما در حال تجربه شوکی هستی ناشناخته هستیم – جهانبینی ناشناخته ما با فهمیدن اینکه " بله جهان های موازی میتونند وجود داشته باشند " در هم شکسته است 

دیوانه کنندست به این موضوع فکر کنیم بله کپی برابر اصل هر یک از ما اون بیرون فراتر از بیکران در دنیای کاملا متفاوت تر از ما موجود است !!
کشفیات شگفت اور در مورد اندازه کائنات به نظر میرسه بیانگر این باشه که چیزهایی که ما میبینیم تمام اون چیزی نیست که وجود دارد 
به طور قابل ذکری طبق گفته دانشمندان میتونه 4 نوع دنیای موازی ان بیرون باشه : 
نوع اول میتونن دقیقن در همین مکانی وجود داشته باشن که ما هستیم اما چنان فاصله شان دوره که نمیتونیم ببینمش یا بهش برسیم 
در سناریویی دیگر جهان های دیگر ممکنه در داخل حباب های غول پیکر یک صابون کیهانی باشند !!
که در یک دریایی پهناور از حباب ها غوطه ورند .. پیشرفت های انقلابی در عرصه نجوم و کیهان شناسی دیدگاه ما را به شدت تغیر دادند – داده های ماهواره ای که از کائنات تصویر برداری میکنند نشون میده ممکنه جهان های موازی وجود داشته باشند 
در سناریویی دیگر میگه جهان های موازی بسیاری زمان و مکان مشابه با جهان ما را اشغال کردند اما چون در ابعاد دیگری هستند از دید ما پنهانند یعنی تنها یک حائل بین ما و اون دنیای موازی هست 
و در نوع اخر این جهان های موازی ... کل قوانین فیزیک متفاوت است پس همه چیز کاملا متفاوت هست در اونجا 

تئوری های جدید که یکیش " تئوری ریسمان " هست میگه جهان هایی با ابعاد بالا تر از سه بعدی که میشناسیم وجود دارد حتی تا 10-11 بعد 
فیزیک کوانتوم که با مقیاس های میکروسکوپیک سرو کار دارد این واقعیت را برای ما افشا میکنه که جهان های موازی میتواند وجود داشته باشد – برای ساده سازی این مسائل فیزیک دان ها جهان های موازی را به سطوح مختلفی تقسیم کردند 

جهان موازی سطح اول : 
به گفته فیزیک دانها این نوع از جهان ها همان بسط جهان خودمون هست .. حقیقتا جزئی از فضای ما هستند .. فضای غول پیکر خودمان ... اما اونقدر دور تر از ما که نمیتونیم ببینمشون 
پایه و اساس این سطح از جهان های موازی بر این است که کائنات بی اندازه بی نهایت است !! 
اگر اینطور باشه جهانها یا جهان دیگری میبایستی در فضای بینهایت ان بیرون وجود داشته باشد و با نسخه ای المثنی از منظومه شمسی زمین و کهکشان ما 
از نظر ریاضی فاصله این نوع از جهان ها از ما = ده به توان ده به توان صد !!
اما ایا جهان ما بی نهایته ؟ تئوری جدیدی از انبساط کیهانی چنین نظری دارد . انبساط توجیه گر این است که چگونه جهان ما به شدت پس از پیدایش از هم باز شد بهترین تئوری نیز همین تئوری انبساط میباشد 
شاید بی نهایت عدد از جهان های سطح اول اون بیرون وجود داشته باشد 
ما تا قبل میگفتیم universe که لغت uni به معنای تک یا یک دانه – در کل یعنی تک جهانی ... یعنی هر چیزی که میبینیم و کشف کردیم همگی در یک جهان واحد هستند 
حالا با لغاتی جدید اشنا میشیم multiuniverse 
که در ان جهان هایی هستند که نمیتونیم ببینمشون رصد کنیم یا لمسشون کنیم – اگر چنین نظریه ای از این سطح روزی تایید بشه مطمئنا شوک بزرگ برای بشریت و باورها خواهد داشت 
اینجا میگه شما ممکنه در یکی از این دنیا ها مجرد باشید ولی در دنیای موازی متاهل – در اینجحا فقیر باشید در یکی از این دنیاها ثروتمند یا به عکس
از نظر تکنیکی چند دلیل برای بی نهایت بودن هستی مطرح هست اما این توجیه مستلزم اینه که همشون باید تخت باشند 
یا مسطح هستند یا به اهستگی خم میشن و ما متوجه انها نمیشویم 
در اینصورت کائنات باید در نهایت برروی خودش خم بشه 

کاوشگر wmap و داده هایش همه جیز رو شوک زده کرد 
برخی میگویند تصاویری که این ماهواره گرفت شکل واقعی کائنات رو نشون میده 
در واقع تصاویر دوران کودکی جهان هستی را به ما نشون میده زمانی که هستی سنی برابر 300-350 هزار سال داشت 
فکرش رو بکنید ما داریم به تصویری خیره میشویم که هنوز هستی در ان دوران شکل نگرفته بود یعنی نه ستاره ای نه کهکشانی هیچی جز ذرات و گازها 
در ضمن در کنار همین موضوه دانشمندان از همین ماهواره استفاده کردند بفهمند ایا جهان تخته یا کروی .. نتیجه تحقیق بی نظیر و عجیب بود و اینکه کائنات مسطح هستش 
هر چند برای برخی جای شک در این باره باقی کذاشته 

برخی از دانشمندان میگن گونه های مختلفی از کائنات و جهان های دیگر در قالب حبابهای کیهانی در ابر فضا پخش هستند که یکی جهان هستی ماست 

جهان موازی سطح دوم : 
هر حباب یک جهان مختص خودش است 
سوال اصلی اینه ایا ما در یکی از این حبابهای کیهانی زندی میکنیم ؟ جهان ها باعث به وجود امدن جهان های دیگر میشوند 
تمامی این حباب ه باهم تشکیل جهان های موازی سطح دوم را میدهند 
و در داخل ان تعداد بی نهایتی از جهان های موازی سطح اول میباشد 
جهانهای سطح اول دوم در فضای یکسانی قرار دارند در سستم سطح دوم جهانی به وجود میاد و جهان دیگری از بین میره 
چرا باید به دنبال دنیاهای موزای باشیم که هرگز قابل به لمسشان و رسیدن بهشان نیستیم 
چون اینها از نظر پروفسور میچیو کاکو نامکشوف ترین اسرار را در بردارند انها راز منشا هر انچه وجود دارد را در بر دارند 

ما برای اولین بار در تاریخ بشر میتونیم تصور کنیم ذات کیهان ما از کجا اومده است – شاید کائنات ما از برخورد با جهان های موازی دیگری تشکیل شده است 
موضوعات تحقیقا مدرن از این قرارند: "فیزیک پیشا مهبانگی "
یا همان فیزیک ماقبل پیداش 
اما یه مشکلی هست . دانشمندان دهه ها به دنبال تئوری حامعی به نام " تئوری همه چیز " بوده اند – تئوری که بتونه قانون نسبیت انیشتین رو که عملکرد جاذبه را در مقیاس های بزرگ توضیح میده با فیزیک کوانتوم پیوند دهد .... 
کوانتومی که بارزترین مواد سرو کار دارد – این دو تئوری در کنار هم هر انچه که بشریت تا کنون شناخته توصیف میکنه 
این دو تئوری کاملا با هم ناسازگارند و منافی همند 
وقتی در سال 1980 دانشمندان ایده تئوری ریسمان رو مطرح کردند تصور میکردند قراره فاش کننده تمامی اسرار کیهان باشه 
که شامل وجود یا عدم وجود دنیاهای موازی نیز میشد 
این تئوری میگفت حتی ریز تر از ذرات ریز اتمی رو مشاهده کنیم اشیا ریسمان گونه ی ریزتری هستند که به طور مجزا در حال نوسان هستند 
گونه ی تکامل یافته نظریه ریسمان را " تئوری m " مینامند .
اکنون فهمیدیم تمامی ذراتی که در طبیعت میبینیم به عبارتی بهتر خودِ کائنات از ریسمان و غشاهای در حال نوسان شکل گرفته است .
بزرگترین دستاورد تئوری M انجا بود که دانشمندان متوجه شدند برای معنا دار شدن همه چیز مجبورید کائنات رو در 11 بعد در نظر بگیرید !!!
این تئروی به نحوه عملکرد کارکرد اشیا ریز و بزرگ را در کیهان کاملا توجیه میکند 
این تئوری همچنین میگوید ما یعنی جهانمون بر روی یک غشای غول اسا و پر انرژی زندگی میکند 
جهان ما با طنابی به نام ابعاد بالاتر و نامرئی به این دنیا افسار زده شده { دو صفحه موازی رو در نظر بگیرید که ریسمانهایی این دو تا رو به صورت نامرئی بهم متصل کردند } 
دیوانه کننده تر اینکه که تئوری Mمیگه شش تا هفت تا از این ابعاد بالاتر از که ما در زندگی روزمره مان نمیتونیم ببینیمشان خیلی ریز هستند و دقیقا هم جلوی چشمانمونن ولی نمیتونیم حسش کنیم یا لمسش کنیم یا واردشون بشیم چون بسیار کوچکتر از حد هستند 
یعنی شش یا هفت بعد در هم لولیده شده موجود است در هر جایی که بنگرید در هر نقطه ای شما قادر به دیدنش نیستید—در این قسمت از تئروی M میگه دو تا جهان موازی شاید میلیمتری با هم فاصله داشته باشند به صورت د و غشا ولی از طریق همین ابعاد بالاتر بهم متصل هستند ربط دارند 
کائنات ما بر روی یکی از پوسته های یکی از این غشاها جا خوش کرده که به نوبه خود در دریای کیهانی از فضا واقع شده است 
براساس تحقیقات جدید تئروی m در کمتر از لمحه ای در همان تریلیونیوم تریلیونیوم ثانیه ابتدایی کیهان غشاها در کیهان پیشا کائناتی مانند سنج های غول پیکر کیهانی بهمدیگر خوردند و بیگ بنگ رو پدید اوردند 
و در طول 13.7 میلیارد سال بعد حباب بسیار بزرگی رو به تورم از ماده ای نخستین به جهانی تبدیل شد که ما امروزه میشناسیم و عاشقش هستیم ... ایا این غشاهایی که صحبت کردیم باعث تولید جهانهای موازی میشود ؟
اگر مثبت باشه ممکنه چندین بار دیگر رخ بده بارها و بارها 
پس ممکنه این یک روند تکرار پذیر و مداوم باشد 

پس ممکنه یک روند غیر قابل توقف وجود داشته باشد از این تصادم غشاها و تولید جهان های دیگر و ممکنه پایانی بر این عمل نباشد 
اگر اینطور باشد و درست باشد پس باید جهان های موازی سطح دوم حتما وجود داشته باشند 

جهان های موازی سطح سوم :
در این نوع جهان ها موضوع از این قرار است که در هر دوی جهانهای موازی سطح اول و دوم جهانی المثنی نیز موجود است که از مکان و زمان ما توسط زمان و مکان جدا شده اند
در این نوع جهان ها نسخه های المثنای ما دقیقا در همین جا و در همین لحظه موجود هستند و در ابعاد دیگری از فضا زندگی میکنند 
و از همه گیج کننده تر اینه که تعدادشون بی شمار هم هست 
به قول پروفسور میچیو کاکو یک اختلاف ریز اتمی میتونه ما رو از یک دنیای موازی جدا کنه جهانی که در ان نسخه های بی شماری از من هست 
پدیده سردر گم کننده مکانیک کوانتو م در اصل " عدم قطعیت " هایزنبرگ مورد تقدس واقع شده است .. مکانیک کوانتوم میگه یک ذره در یک لحظه میتونه در دو جا باشد ولی عجیب تر اینه اصل هایزنبرگ میگه حتی گاهی ذره باید در هر دو جا هم باشه !!
چون ذرات میتونن در همه جا باشند عینا .. پس ما هم که از همین ذرات ساخته شدیم میتونیم همینگونه باشیم
در جهان های موازی سطح سوم حتی گربه هم بیشتر از 9 تا جون داره مشکل اینه در بعضی از این جهان ها گربه میتونه مرده باشه در بعضی دیگر هنوز زندست 
چطور میشه یک گربه هم زنده باشه هم مرده ؟ یک جهش کوانتومی میتونه کل یک جهان رو متغیر سازد 
اختلافات ریز کوانتومی هم میتونه باعث خلق تاریخی جدید از دنیای ی دیگر باشد با اختلافات زیاد 
زمانی کائنات ما از یک اتم نیز ریز تر بودند اینو خوب میدونیم که برمیگرده به بیگ بنگ ... خب پس با این وجود الکترونها هم همونطور که گفتیم میتونن در یک لحظه در حالتهای موازی هم باشند یعنی کائنات هم میتونند در حالتهای موازی هم باشند 
اما این همه ماجرا نیست و حتی پیچیده تر از اینم میشه دانشمندان ایده از یک جهان موازی دیگری را نیز دادند 

جهان موازی سطح چهارم :
که بر اساس نوسانات کوانتومی و یا برخورد غشاها متولد شدند 
این نوع از جهانها تمامی قوانین رو زیر پا میزارند 
اگر قوانین فیزیکی متفاوتی در جهان موازی دیگری موجود باشد فقط فضا تنها میتونه از گاز و ذره تشکیل شده باشد – کهکشانها و سیارات و ستاره ها نمیتونن در ان دنیاها تشکیل شوند 
و زندگی بدان سان که میشناسیم در انجا نیست
برای تایید این نظریات از جهان های موازی نیازمند مدارک قوی تری هستیمدانشمندان همواره دست به ازمایش زده اند چنین ازمایشاتی بیشتر در شتاب دهنده ها و اشکارسازهایی است که ذرات را با سرعت بسیار سرسام اور بهم میکوبند 
کشف کردند گراویتون ذره ای است که عامل ایجاد جاذبه میباشد 
و این میتونه تاییدی باشه بر سند دنیاها و ابعاد بالاتر 
دانشمندان میگن گراویتون ها اگر در انرژی های بالا تولید بشن باید به ابعاد بالاتر بجهند 
در این شتاب دهنده ها ذرات پروتون و انتی روتون رو با سرعت نور بهم میکوبند در داخل محفظه ای 4 مایلی که از فولاد ساخته شده است برای حفاظت از این ازمایش ظریف از نویزهای سطحی به دلایل ایمنی 

در این ازمایش و این دستکاه یک اشعه از پروتون پر انرژی را که در مسیری به دور حلقه حرکت میکند با اشعه از انتی پروتون در جهات مخالف هم به همدیگر میکوبند 
این برخورد شدید ذرات اصلی رو از بین میبره و یک توپ قوی از انرژی خالص رو تولید میکنه 
این ایده ایست که دانشمندان میتونند ذرات جدید را کشف کنند که باید به ابعاد بالاتر بتونند بجهند 
تکانه های انرژی در برخی از نقاط این برخورد ها وقتی گم میشه و ناپدید میشه اسمش رو میزارن انرژی گم شده اینجاست که سوالات عجیبی پیش میاد ایا به ابعاد بالاتر رفته ؟
اگر در این ازمایشات بی نظیر نشانه هایی از ابعاد بالا به طور فیزیکی و شهودی اشکار بشه پس قطعا جهان های موازی نیز دیگر تئوری نخواهند بود 
بعدش دیگه سوال ما این خواهد بود : چگونه به ابعاد بالاتر برویم ؟ 

جهانهای موازی ایده مجنونانه یا تخیلی چند دانشمند نیست که بخواهند علم و تخیل را بهم گره بزنند و در روزی که رد پای این دنیاها رسما رصد بشه میتونه هدف عملی را در اینده ای دور به بار بنشاند 
و شاید میلیون ها سال بعد بتونیم برای نجات بشر از این طریق عمل کنیم و گذری به دنیاهای دیگری داشته باشیم
ایا میتونیم راهی برای رفتن به این ابعاد را بیابیم ؟ 
شاید با استفاده از یک کرمچاله بتوان پلی بین دو جهان یا ابعادها وصل کرد مثل سوار شدن توی مترو 
این ایده کرمچاله اولین بار 1935 توسط انیشتین و شاگردش ناتان روزن مطرح شد 

از نظر تئوری گلوگاهی با دو سیاه چاله مثل مترو که به مسافرین اجازه میده تا با سرعت به زمان مکان دیگری بروند 
وقتی انیشتین کرم چاله را وارد معادلات خود کرد نمیدونست به هر شکل در این پروسه ادم میمیره اما کارشناسان فکر میکنند شاید راهی باشه برای سفر از طریق کرمچاله 
در ضمن سفر در کرم چاله مثل اسانسور هست و هر طبق رو به یک طبقه یا بهتره بگم یک جهان باز میشه 
موضوع اینه وقتی واردش میشید نمیدونید سر از کجا در میارید 
شاید یه ستاره یا سیاره یا کهکشان شایدم یک دنیای دیگر 
دانشمندان میگن اگر گذرگاه هایی در حد ریز تر از اتم باشد ممکنه بشه یک نانو بوت یا همان روبات فرضی ساخته شده توسط علم نانوتکنولوژی
بتونه از این گذرگاه ها عبوری بکند .. حال میتونه دی ان ای ادم و اطلاعاتش باشه و شامل تمام اطلاعات لازم برای ایجاد تمدنی دیگر 
ایده ای هست میگه اگر تمدنی در اینده بتونه انرژی لیزری بالایی تولید کنه میتونه از نظر تئوری سوراخی در زمان مکان ایجاد کنه و بسوزونه 
شاید از این طریق بتوان اطلاعات خودمان و نسلمان و دی ان ای حیاتیمان را برای نجات نسلمان به جای دیگری انتقال دهیم 
اگر روزی به چنین علمی دست پیدا کنیم اینجاست که ما نقش خدا را بازی خواهیم کرد برای بقای نسل خود 
این ایده بی نظیر میتونه مثل یک پخش مجدد ای پاد .سمفونی کیهانی تاریخ نوع بشر رو از نو بنوازد 

A R A S H

/ 1 نظر / 38 بازدید
Golshan

عالی بود. وب سایت خیلی خوبی دارید و واقعا زحمت میکشید.