مجسمه سنگی مربوط به اقوام مایا

تصویر متعلق به یک مجسمه سنگی تمدن مایا که شکلی دقیقا شبیه به شکل یک فضانورد را دارد و کلاه فضانوردان امروزی را به نیز به سر دارد.این مجسمه در کشور گواتمالا پیدا شده است و تحت نام Sky People معروف است و ظاهری دقیقا شبیه به ظاهر انسان را دارد
که احتمال اینکه مجسمه متعلق به یک time traveler که از زمان ما یا زمان پس از ما به گذشته رفته باشد و با آنها ملاقات کرده باشد را نیز افزایش می دهد.
براستی اگر تمدن مایا در سالهای سال‌های۲۵۰ تا۹۰۰ پس از میلاد مجسمه یک مسافر زمان یا یک فضانورد باستانی را به تصویر نکشیده اند این تصویر متعلق به چه کسی می تواند باشد؟آیا مایا ها دارای آنچنان قدرت پیشبینی بوده اند که می توانسته اند آینده را ببینند و تصویر آن را بکشند و یا واقعا با آن فضانورد دیدار داشته اند؟

/ 0 نظر / 122 بازدید