عوامل وجود حیات در یک سیاره فرازمینی چه میتواند باشد ؟

اما اگر عمق اقیانوسها کمتر از این مقدار و بخصوص 20 متر برسد ممکنه حیات از بین برود و سرما حاکم شود . این ایده به ما میگه اگر اقیانوس ها هر چه گسترده تر و عمیق تر باشد شانس یافتن حیات بیشتر است . چرا که اقیانوسها روی مساله اب و هوایی نیز تاثیر میگذارند . 
**دیدگاه سنتی به ما میگه سیاراتی که در منطقه طلایی هستند یعنی در فاصله مناسب با ستاره هستند که اب روی انها نه میجوشه نه منجمد میشه و بلکه مایع است میتونه وجود داشته باشه اما داستان کمی پیچیده تر از این حرفهاست در یک سیاره اگر بیش از اندازه بزرگ باشد فشار گازی روی ان میتونه زیاد باشه و باعث جلوگیری از شکل گیری حیات بکنه . 
اگر سیاره ای نیز برعکس خیلی کوچک باشد انگاه گرانش بسیار پایین چنین سیاره ای نمیتونه اتسمفری رو نگه داره . 
**برای همینه دانشمندان میگویند سیارات در منطقه طلایی باید اندازه اش شبیه به اندازه سیاره خودمان باشد . 
پس تا اینجا فهمیدیم نه تنها فاصله مناسب یک سیاره تا ستاره میزابنش مهم است بلکه حیات به میزان اقیانوسها و عمق انها و نیز اندازه سیاره نیز بستگی دارد . 
عامل مهم دیگری غیر از اینها هست و ان نیز زاویه انحراف سیاره نسبت به محورش است میدانیم زمین انحرافی 23.5 درجه نسبت به محورش داردو همین عامل باعث تغیر فصلهای سرد و گرم میشود .

**اگر سیاره ای به ستاره مادرش نزدیک باشد کشش گرانشی ایجاد میشه و برای تشخیص چنین سیاراتی کار را ساده تر میکند . روش دیگر براش یک شکار سیاره فرازمینی این است ستاره ای را مد نظر بگیریم و با توجه به تغیرات مقدار نور ستاره ای که به ما میرسد متوجه میشویم سیاره ای به دور این ستاره در حال چرخش هست حتی میتوانیم اندازه و فاصله ان سیاره تا ستاره اش را نیز تخمین بزنیم . 
دو تلسکوپ james webb ناسا که در سال 2018 پرتاب میشه و تلسکوپ اژانس فضایی اروپا با نام plato که در سال 2024 پرتاب میشود میواند با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به تلسکوپ کپلر به شکار سیارات فرازمینی بپردازد.

به نام سایت و نویسنده به اشتراک بگذارید 

منبع :

http://phys.org/news/2015-02-water-world-earths-host-life-theyre.html?utm_content=bufferc8257&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#jCphttp://buff.ly/183FN48

/ 1 نظر / 21 بازدید
دخترک

خب همه اینا داره از دید انسانی گفته میشه.شاید موجودات فضایی اصلا نیازی ب آب و اکسیژنو این گازا نداشته باشه.شاید ساختار اونا فرق داره.این طوری هر سیاره ایی میتونه قابل سکونت برای موجودات روی خودش باشه.شاید اصلا این مرز طلایی برای اونا ی چیز دیگه باشه.نسبیه.