تکنولوژی های باستانی و فرازمینی ها (قسمت هفتم)

ساختار واستا ویژه است چون بنایی را ایجاد کرده که تشدید کننده انرژی های زمین و کیهان است منشا وستا میتونه ریشه در "سنگام" ادبیات باستانی هند داشته و به یک قهرمان اسطور ای به نام "مامونی مایان" برگرده که در حدود 10-12 هزار سال پیش میزیسته است ..اما این شخصیت باستانی چه کسی میتونه باشد ؟ براساس باورهای هندی "مامونی مایان " به عنوان "ویسوا کارمان " محترمه یعنی الهه افرینش و خدایی که ساختار الهی هستی را ایجاد کرده است

ایا این الهه باستانی همونطور که رد جاهای دیگر دنیا بررسی کردیم میتونه ریشه فرازمینی داشته باشه ؟ ایا این افسانه ها که روزی توسط مردم ان دوران نوشته شده و البته بزرگ نمایی و احساسات درش دخالت داشته میتونه ریشه واقعی داشته باشد ؟ اگر اینگونه باشد منشا شخصیت های انها چیست ؟ همه چیز را نمیشود به قدرت تخیل انسانی ربط داد و نمیتوان با این موضوع خود را قانع کرد و رد شد ..منشا بسیاری از افسانه های باستانی واقعی است که در طول تاریخ با پیشرفته شدن بشر و تغیر در ذهنیت بشر دیگر تفاسیر این افسانه ها دور از ذهن و خرافاتی تلقی شد اما باید حق دهیم انها نمیتوانستند چیزی را که بوده و اصل بوده رو طوری بازگو و بنویسند که هزاران سال بعد برای ما قابل درک باشد !!!

محققین اشاره دارند به سرخنهایی که در سنگهای حکاکی شده معبد باستانی در "ویجایاناگارا" دیده میشوند اعتقاد بر اینه این شهر جایی بوده که مردمان رو به خدایان متصل میکرده یعنی اگاهی بالاتر !!! گفته شده خدایان نیز در همین شهر میزیستند !

مثل شیوا و راما ..بسیاری از مجسمه های عجیب از وجوه معینی از ویشنو هم در ان به چشم میخورد ! که شبیه یک خدای عجیب اسمانی است

طبق افسانه ها اینجا مکان مقدسی است چرا که به خاطر وجود "راما " یکی از تناسخهای ویشنو ..راما یک خداست و باید انتقال میافت !!! به خاطر همینه اینجا رو مقدس میدونند

شواهد بیشتری از سرشت خدایان هندو را میتوان در متون کهن یافت ! اشعار حماسی همچون "ماهاباهاراتها و "رامایانا" که بسیار مهم و پر از نشانه های فرازمینی است ..و متون مقدسی که ادبیات "ویدا" حاوی اشاره های متعددی است به اشیا پرنده در شکل ها و اندازه های متفاوت !!

در ادبیات ویدا گفته میشود که انها صاحب "ویمانا " بودند !! نوعی هواپیمای ضد جاذبه و قابلیت فوقالعاده پروازی داشتند

این وسیله با جزئیات زیادی در این متون و سایر کتب باستانی اینجا نیز تفسیر و توضیح داده شده است شبیه راکت های فضایی که امروز استفاده میکنیم حتی پیشرفته تر و غیر قابل باور تر

در شهر باستانی "ویجایاناگارا" از تکنولوژی واستو استفاده میشد که این هم در ساخت ادوات پرنده به کار برده میشد

همچنین برای تولید سلاح های پیشرفته ..ما در متون باستانی هندو همه جور تفسی رو شکل های مختلفی از وسایل پرنده ی ویمانا داریم و میبینیم انچه را که انها خدا مینامیدند با این وسایل رفت و امد میکردند !!

ایا همه اینهایی که گفته شد نشان از برخورد نزدیک مردمان باستان با فرازمینی ها بوده ؟ ایا انها معلمین انسان های ان دوران بودند ؟ هدف اصلی انها چه بوده و چه مقدار با انسان ها نزدیک بودند ؟ 

/ 0 نظر / 22 بازدید