فیزیکدانان ماده ای شبیه به پلاسما را بازسازی کرده اند

این قطره ی پلاسما در آزمایشگاه برخورد دهنده ی ذرات (LHC ) ساخته شده و از دو ذره ی ریز اتمی تشکیل یافته : کوارک ها و گلئون ها .
کوارک ها ذرات بنیادی سازنده ی ذراتی مانند پروتون ها و نوترون ها هستند. در حالی که گلئون ها مسئول تعامل نیروی قوی بین کوارک ها هستند. 
پلاسمای جدید کوارک-گلئون داغترین مایعی است که تاکنون در آزمایشگاه در دمای 4 میلیارد درجه ی سلسیوس ساخته شده است. 
این پلاسما بعد از برخورد بین پروتون و هسته ی سرب ایجاد شد. فیزیکدانان همیشه فکر میکردند که این برخورد ذرات کافی را برای تولید پلاسما ایجاد نخواهد کرد. (حدود 1000 ذره) 
برای مقایسه این طور تصور میشود که یک برخورد بین دو هسته ی سرب پلاسما تولید میکند اما بیست برابر بیشتر از آنچه که انتظار میرفت ذره تولید شد. ( حدود 25،000 ذره ) و نتایج به دست آمده متناقض با انتظارات آنها بود.
این تحقیقات جدید دید تازه ای نسبت به فیزیک ذرات دارد ، به جای حساب کردن تعداد ذرات منفرد پلاسما فیزیکدانان را وادار میکند که حجم ذرات را بررسی کنند. 
یک حدس وجود دارد که این پلاسما شرایط کیهان اولیه را بازسازی میکند زیرا این نوع از پلاسما با کوارک-گلئون پلاسماهای دیگر که تاکنون ساخته شده اند تفاوت دارد. 
واکنش های موجود در این نوع پلاسما بسیار قدرتمند است که آن را از بقیه پلاسماهایی که واکنش ضعیف دارند جدا میکند و این چیزی است که باعث میشود محققان فکر کنند که این نوع از پلاسما مشابه پلاسمای کیهان تازه متولد شده است. 
Www.iflscience.com 
مترجم : آیدا صفری 
آرش بوالحسنی-وبلاگ هوش فرازمینی
/ 0 نظر / 111 بازدید