فرازمینی های باستانی در امریکا {قسمت دوم }

مردم در مثلث بریج واتر شمار زیادی فعالیت های اشیا پرنده را گزارش میدادند برخی میگفتند شاید به خود مرداب مربوط میشه

اسم مرداب هاکاماک به معنی { جایی که ارواح شیطانی ساکن میشوند }

مستعمره نشینان اروپایی در قرن 17 در این منطقه ساکن شدند اما داستان های رویت این اشیا نورانی به خیلی قبل تر بر میکردد

 داستان هایی از اشیا و قایق های پرنده که موجوداتی از انها خارج میشوند شنیده میشود

در ده می سال 1760 در همین منطقه جایی که بومی های امریکایی میگویند موجودات ستاره ای با انسانها تعامل داشتند مهاجران اروپایی گزارش دیده شدن نورهای مرموز را در اسمان دادند و شرح ماجرا در نشریه ای در تمام کشورهای انگلیسی زبان خوانده میشد { تحت عنوان مجله اقایان  }

بر اساس گزارشات در همان دوران ساعت ده صبح گویی از اتش پدیدار شد و نوری از خودش ساطع میکرد که بس زیاد بود توی نور خورشید  باز هم ایجاد سایه میکرد و گزاراشات میگه این شی نه تنها در منطقه بریج واتر مشاهده شده بلکه در راکسبری هم که سی مایل دورتره دیده شده

مردم دو شهر گزارش یک شی یکسان را میدهند

در این گزارشات ناظری اشاره کرده صدایی که از این توپ فول پیکر در میامده و نورانی بوده بیشتر زمانی شنیده میشده که حرکت میکرده که این مساله با گزارشات یوفوی امروزی مطابقت دارد

{ همه این مسائل زمانی بوده که برمیگرده به قرن 18 نه هواپیمایی نه وسیله پرنده ای و نه .... }

 ادامه دارد 

تهیه کلیه پستها توسط ارش اریمنش ادمین پیج ما و فرازمینی او مدیر سایت هوش فرازمینی میباشد

/ 0 نظر / 57 بازدید