علائم تازه از مواد تشکیل دهنده حیات در مریخ

بعنوان مثال نیتروژن کلید اصلی nucleobase ها میباشد که RNA و DNA را تشکیل میدهند . و همچنین امینو اسید ها {بلوکهای پروتوئین }

جنیفر استرن "زیست شناس فضایی مرکز فضایی گودراد ناسا " میگوید: همه به دنبال ترکیبات کربنی هستند ولی نیتروژن نقش موثری به اندازه کربن برای شکل گیری پایه حیات دارد .

و زندگی بر پایه نیتروژن به اندازه زندگی بر پایه کربن ممکن است . نمونه برداری توسط مریخ نورد کنجکاوی توسط ازمایشگاه مریخ نورد کنجکاوی مورد تحلیل و ازمایش قرار گرفته و گازهای حاصل بررسی شده و مقدار قابل توجهی اکسید نیتریت در ان مشاهده شده است .

جنیفر استرن اظافه میکند : وقتی ما درازمایشگاه نیتریت را حرارت میدهید پیوندهای ان میشکند و در پایان انالیز روی این نمونه مقدار نیتریت موجود در نمونه بین 110-330 قسمت در میلیون است – این در حالیست که این مقدار قابل مقایسه با مقدار نیتروژن موجود در سرزمین های خشک سیاره زمین است .

بیشتر نیترات روی زمین توسط موجودات زنده ایجاد میشوند . اما در مریخ گمان میرود در اثر برخورد شهاب سنگها و شوک حرارتی ایجاد شده است .

 با نام سات هوش فرازمینی به اشتراک بگذارید

/ 0 نظر / 16 بازدید