سفینه "افق های نو " ناسا در حال نزدیک شدن به کوتوله پلوتو است.

به گزارش space.com  این سفینه که در سال 2007 از کنار سیاره مشتری رد شد حدود ژونیه سال 2015 به پلوتو خواهد رسید سپس راهی کمربند کوئیپر خواهد شد – {منطقه ای عظیم از اجرام سنگی و یخی و دنباله دارها}

وقتی سفینه افق های نو به پلوتو و فراتر از ان برود پنجمی سفینه ای خواهد بود که در این اندازه از سیاره ما دور شده است . قبلا سفینه های ویجر 1 و 2 و همچنین پیونیر 11 و 12 این مسیرها را رفتند .

سیاره کوتوله پلوتو 5 میلیارد کیلومتر از ما دور میباشد . چالشی که بر سر راه هست تامین برق میباشد چر که در این فاصله میزان اشعه های خورشیدی بسیار کم میباشد . همچنین 4.5 ساعت طول میکشد تا این سفینه پیامهای خود را به زمین ارسال کند .

سیاره کوتوله پلوتو که قبلا عضو لیست سیارات منظومه شمسی میبود در سال  1930 توسط ستاره شناس " کلاید تامبا " در رصد خانه لاول کشف شد . در سال 2006 نیز سفینه افق های نو طراحی شد تا برای بررسی این کوتوله و قمرهایش به انجا فرستاده شود .

در چنین فاصله ای از خورشید که میزان ذرات و انرژی خورشیدی بسیار اندک است سفینه افق های نور میتواند از انرژی هسته ای که حمل میکند که یک ژنراتور رادیوایزوتوپی نیز دارد برای رفع مشکل سوخت و برق کمک به سزایی کند .

اتاق کنترل این ماموریت از سال 2007 تا سال 2014 این سفینه را در خوابی زمستانی برای صرفه جویی در سوخت فرو برد . این سفینه هر هفته یک بار سیگنالی به زمین ارسال میکند .

یکی از ماموریتهای مهم این سفینه بررسی سیاره کوتوله پلوتو و قمرش "شارون "  و ریشه شکل گیری انها است . دانشمندان میگویند همانند ماه زمین که از سیاره زمین جدا شده قمر پلوتو نیز در اثر یک برخورد عظیم با پلوتو از این سیاره جدا شده و در مدارش به دام افتاده است . داده های سفینه ویجر 2 نیز نشان داد پلوتو ممکن است دارای فعالیت های اتشفشانی باشد چرا که چنین فعالیتهایی در قمر دیگرش با نام "تریتون " کشف کرد .

همچنین ممکنه پلوتو قمرهای دیگری داشته باشد و در طی این ماموریت امکان کشف انها نیز موجود است .

دانشمندان ناسا معتقد هستند اجرامی بزرگ در کمربند سیارکی ابر اورت یا کوئیپر بیرون و در لبه منظومه شمسی هستند که اندازه شان به قدر یک سیاره میباشد و به اندازه ای بزرگ هستند که گرد و دوار باشند  و همه انها در مداری طولانی به دور خورشید میچرخند .

که هر یک از ان اشیا حداقل یک میلیارد کیلومتر از پلوتو دور تر هستند . !!

{با نام نویسنده و سات اشتراک بگذارید}
 

/ 2 نظر / 34 بازدید
دخترک

سلام...سیاره ب این دوری میتونه آتشفشان داشته باشه؟؟؟؟مگه نبایدیخ زده باشه.

دخترک

اوهوم.جان خودم این یکی رو فهمیدم.