سیاه چاله ها ممکن است اطلاعات را نابود نکنند .

گزارش PHYS.ORG پارادوکس از بین رفتن اطلاعات در سیاه چاله ها حدود 40 سال است که مبحث اصلی اهتلاف میان فیزیک دانها میباشد . تا دهه ها نگرش بر این بود که اطلاعات در درون سیاه چاله ها بدون اینکه اثری از خود باقی گذارد نابود و ناپدید میگردد . اما تحقیقات جدید نشان میدهد که این دیدگاه ممکن است درت نباشد . به گفته "دژان استوجوکوویچ " دکتر و استادیار فیزیک دانشگاه نیویورک اینست که اطلاعات وقتی وارد سیاه چاله میشوند از بین نمیروند و به ناگهان ناپدید نمیشوند . بر اساس مطالعات ایشان تابش یک شی سقوط کرده در سیاه چاله مشخص و اشکار وجود دارد . در این مقاله در مورد ذرات منتشر شده توسط سیاه چاله ها توضیح میدهد که چگونه ای ذرات اطلاعات مربوط از انچه درون سیاه چاله هست را اشکار میسازد . مانند ویژگی های شی مورد نظر از لحاظ مادی و انرژی کشیده شده به داخل سیاه چاله . این کشف مهمی است چرا که دهه ها فیزیک دان هاحتی با فرمول های ریاضی و فیزیک سعی در اثبات این داشتند که اطلاعات درون سیاه چاله ها نیست و نابود میشوند . البته استیون هاوکینگ اولین شخصی بود که گفت سیاه چاله ها از خود تابش و پرتو میافکنند و در طول زمان تبخیر میشوند. این مشکلی اساسی بود و پیش بینی میکرد اطلاعات از بین خواهند رفت و این نقض مکانیک کوانتومی است که میگفت اطلاعات باید حفظ گردد . در دهه 70 میلادی هاوکینگ پیشنهاد داد سیاه چاله ها قادر به تابش ذرات هستند و انرژی از دست رفته و از این طریق باعث میشود در طول زمان سیاه چاله ها جرم از دست بدهند و نهایتا تبخیر و ناپدید گردند . هاوکینگ به این نتیجه رسید که ذرات منتشر شده توسط سیاه چاله ها هیچ سرنخی در انچه درون سیاه چاله است را نمیدهد . اگر چه هاوکینگ مدتی بعد شکست خود را پذیرفت . و اینکه اطلاعات میتواند از سیاه چاله خارج شود . موضوع اصلی بازیابی اطلاعات از سیاه چاله است که هنوز رازالود باقی مانده است . علاوه بر تحقیق روی ذرات ساتع شده از سیاه چاله .... روی تعاملات ظریف بین ذرات نیز تحقیق میشود . انجام اینکار و این پژوهش این برای یک مشاهده گر و ناظر که در خارج از سیاه چاله است بتواند اطلاعات خروجی را ارزیابی کند . اثر متقابل ذرات ساتع شده میتواند از جاذبه تا تبادل فوتون ها متغیر باشد . البته چنین تغیراتی برای مدتها شناخته شده بود ولی از سوی دانشمندان جدی گرفته نمیشد .

ترجمه و تهیه = آرش آریامنش وبلاگ هوش فرازمینی
 
/ 0 نظر / 22 بازدید