روسیه سکوی تحقیقاتی در مریخ می سازد

سکوی فرود روسیه همراه مریخ نورد 300 کیلویی ˈ ای. کا.ایˈ مدول فرود را به مریخ خواهد رساند که در انستیتوی مهندسی ˈلاوچکینˈساخته شده است. 

پس از جدا شدن مریخ نورد از سکوی فرود کار آن بر طبق برنامه علمی آغاز خواهد شد و بر روند سیاره نظارت خواهد کرد. 

دانیئل رادیونوف رهبر علمی پروژه ˈاکزومارسˈاز طرف روسیه و کارمند انستیتوی پژوهش های فضایی آکادمی علوم روسیه در این باره گفت: سکوی فرود مدت طولانی و حداقل یک سال مریخی کار خواهد کرد که برابر با دوسال زمینی است . 

وظایف آن با توجه به دوره کار این دستگاه، تعیین می شود. وظیفه اصلی – نظارت بر شرایط آب وهوایی در سطح مریخ است که برای ساخت مدل آب و هوایی سیاره مهم است. از این مدل برای تسخیر آتی سیاره توسط انسان استفاده خواهد شد. 

ثابت بودن این سکوی فرود ، تحقیقات همه جانبه سطح و آتمسفر در نقاط معین طی مدت طولانی را ممکن می سازد. 

هدف مهم دیگر مطالعه ساختار داخلی مریخ ، وضعیت زلزله و رادیو اکتیو آن است. 

برای حل و فصل مسائل علمی در سیاره سرخ قرار است 50 کیلو دستگاه های مختلف به آنجا رسانده شود. 

دوربین برای فیلمبرداری کامل سطح سیاره و مجتمع مطالعه آب و هوا برای اندازه گیری دما و فشار و سرعت باد و رطوبت. دستگاه دیگری به نمونه بردای خاک خواهد پرداخت . از جمله اسپکتومتر لیزری و نوترونی برای مطالعه آتمسفر و اندازه گیری سطح رادیو اکتیو است . 

اروپائیان مسئول پرواز مداری و ساخت مریخ نورد هستند و روسیه تمام دستگاه های علمی - 14 دستگاه - را می سازد. 

اکثر دستگاه ها از پایه علمی خوبی برخوردارند و از صفر ساخته نمی شوند. آنها از تاریخچه خاص خود برخوردارند. مهم آن است که روسیه از نقشه های بلندپروازانه ایجاد شبکه ایستگاه های فرود بر مریخ برخوردار بود. 

بخشی از دستگاه ها ، نظریه و وظایف علمی از آنجا گرفته شده اند و بر اساس آنها می توان دستگاه های جدید را ساخت. 

اسپکترومتر نوترونی که در مریخ نورد آمریکایی کار می کند یکی از دستگاه های ساخت روسیه است. اکثر دستگاه ها از پروژه های گذشته روسیه « مارس -96» « خاک فوبوس » گرفته شده اند. 

به گفته نماینده انستیتوی پژوهش های فضایی روسیه ممکن است یکی – دو دستگاه اروپایی نیز در این پروژه شامل شوند. سنگینی اصلی کارها و شادی کار با سکوی فرود بر دوش روسیه قرار دارد و نصیب روسیه خواهد شد. 

سازمان فضایی آمریکا نیز مدت هاست که پروژه های تحقیقاتی بسیاری را در مورد مریخ ، مانند اعزام مسافر به این سیاره مورد پیگیری قرار داده است

/ 0 نظر / 19 بازدید