شرایط حیات در یک سیاره فراخورشیدی

به گزارش space.com  سیارات زمین مانند و دارای اب میتوانند از حیات پشتیبانی کنند اگر عمق اقیانوسهای انها کمتر از 50 متر نباشد.

محققان میگویند اگر سیاره ای زمین مانند دارای این شرایط و این عمق اب باشد انگاه در جه حرارت برای ساپورت حیات کافی خواهد  بود . حتی در خطوط استوا نیز جایی که نور کمتر میتابد در فصول بهار و پاییز ... با این حال از حیات میتواند دفاع کند .

اما اگر عمق اقیانوس ها کمتر از 20 متر باشد انگاه با سرمای شدید رو به رو شده و روکشی ضخیم از یخ روی ابها خواهیم داشت و شرایط را برای زندگی تقریبا غیر ممکن میکند .

دید گاه های سنتی میگوید سیاراتی که در منطقه حیات یعنی در فاصله مناسب با خورشید خود باشند یعنی منطقه گلدیلاک میتوانند از حیات پشتیبانی کنند در این منطقه اب بالا تر از نقطه انجماد خود است . ولی شرایط برای شکل گیری حیات پیچیده تر از این حرفها میباشد . اگر سیاره ای بیش از حد بزرگ باشد فشار زیاد باعث میشه که ازشرایط طبیعی زندگی جلوگیری شود . و اگر بیش از حد کوچک باشد گرانش نمیتواند فضایی را نگه دارد پس دانشمندان میگویند الزاما سیاره ای در منطقه گلدیلاک باید اندازه زمین باشد .

همچنین دانشمندان میگویند شیب یک سیاره بسیار مهم است  . میدانیم سیاره زمین از محور خود 23.4 درجه انحراف دارد همین مساله باعث تغیر فصول میشود . مساله دوم میزان اقیانوس لازم هست تا اب و هوا شکل بگیرد . 
{با نام نویسنده و سایت اشتراک بگذارید }  

 

/ 0 نظر / 22 بازدید