کشف میدان مغناطیسی قوی اطراف ابر سیاه چاله

ستاره شناسان هم اکنون با استفاده از تلسکوپ بزرگ آلما و همچنین رصد خانه اونساله در سوئد موفق به کشف سیگنالی مستقیم از یک میدان مغناطیسی قوی نزدیک افق رویداد یک سیاه چاله در مرکز کهکشانی به نام {} شدند .

این میدان مغناطیسی دقیقا در جائیست که مواد با شتاب زیاد اطراف سیاه چاله میچرخند و در ان سقوطمیکنند .

این تیم ستاره شناسی به کمک حرکت نور پلاریزه شده در اطراف یگ سیاه چاله که حرکت میکند موفق به اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی شدند وپلاریزه شدن نور معمولا در زندگی روز مره نیز با ان سرو کار داریم در عینکهای افتابی و عینک های سینماهای سه بعدی ...

دانشمندان با استفاده از داده های تلسکپ الما و اعمال یک روش تحلیلی جدید متوجه جهش قطبش نور از مرکز این کهکشان شدند .

تلسکوپ الما در طول موجی معادل 0.3 میلیمتر را مشاهده کرد که این کوتاه ترین طول موج استفاده شده در مطالعات است . این مساله اجازه میدهد که در ناحیه های نزدیک سیاه چاله را بررسی کرد .

تحقیقات اولیه در طول موجهای رادیویی طولانی میبود . دانشمندان میگویند ما سیگنالی مشخص و مستقیم از چرخش قطبش نور صدها بار بیشتر از هر چیزی که تا به حال دیدیم را کشف کردیم .

میدانِ مغناطیسیِ قویِ تشخیص داده شده تنها چند روزِ نوری از افقِ رویداد سیاه چاله فاصله دارد . .این تحقیقات ما رایاری میکند تا از انچه در اطراف سیاه چاله های عظیم میگذرد درک روشنتری داشته باشیم

 

مترجم : آرش آریامنش – وبلاگ هوش فرازمینی

منبع :

Phys.org

Journal science

/ 0 نظر / 58 بازدید