سیستم مقابله با شهاب سنگها

سیستم واحد نظارت بر خطرات فضایی در جهان وجود ندارد که این خطرات پیامدهای غم انگیزی ببار می آورند. به دلیل سقوط شهاب سنگ در ناحیه چلیابینسک در ماه فوریه سال گذشته بیش از هزار نفر آسیب دیدند و ضررهای مالی زیادی به این منطقه وارد شد. موج انفجار اتومبیل ها را خرد و پشت بام خانه را ویران کرد و خطوط ارتباطی را قطع و پنجره ها را از چارچوب خانه ها جدا کرد. تکه های شیشه باعث آسیب تعداد زیادی از مردم شد. 
زمان آن فرا رسیده است که این گونه فجایع طبیعی هشدار داده شوند. دانشمندان بارها این موضوع را عنوان کردند. حال، چنین سیستم دفاع از زمین در مقابل شهاب سنگ ها طراحی شده است. 
متخصصان کارخانه دفاعی در شهر « میاس» ناحیه چلیابینسک فکر کردند که برای دفاع از زمین در مقابل « مسافران» ویرانگر فقط موشک کافی نخواهد بود. سیستم های فوق العاده دقیق کشف خطر فرضی لازم است. این سیستم ها هدف را معین می کنند. تلسکوپ های مداری به عنوان چنین سیستم های نظارت بر زمین کار خواهند کرد. 4 دستگاه هوشمند بطور شبانه روزی بر آسمان و زمین نظارت خواهند کرد. 
دو تلسکوپ در فاصله یک و نیم کیلومتری از زمین قرار می گیرند و دو تای دیگر ده برابر دورتر. 4 تلسکوپ مافوق قوی برای کشف حتی کوچکترین جسم آسمانی از نظر فضایی کافی خواهد بود. تلسکوپ های فضایی شهاب هایی به اندازه چند متر را شناسایی می کنند که در فاصله 2 و نیم میلیون کیلومتری از زمین قرار داشته باشد. 
اطلاعات در باره تلسکوپ ها به مرکز ویژه ای منتقل می شود. این مرکز در باره میزان خطرناک بودن جسم آسمانی و اینکه آیا باید آن را نابود کرد تصمیم می گیرد. آماده سازی موشک و زدن شهاب سنگ حدودا 2 ساعت طول خواهد کشید.

/ 0 نظر / 23 بازدید