کشف متفاوت ترین سیارات فراخورشیدی در سال ۲۰۱۳

شبیه‌ترین به زمین

سیاره‌ی Kepler-78b از لحاظ جرم، اندازه و ترکیب مواد تشکیل دهنده شبیه‌ترین به زمین است. آن را می‌توان ترکیبی از سنگ با هسته‌ی آهنی در نظر گرفت. اما از برخی لحاظ هیچ شباهتی به زمین ندارد: ظرف مدت ۸.۵ ساعت به دور ستاره‌ی خود می‌گردد و دمای آن بیش از ۲۰۰۰ درجه‌ی سلسیوس است.

مرطوب‌ترین

جو سیاره‌ی HR 8799c فاقد متان است، که وجود آن می‌توانست علامتی از حیات باشد، اما دارای آب و مونواکسید نیز می‌باشد. آب در جو سیارات WASP-17b، HD209458b، WASP-12b، WASP-19b و XO-1b نیز یافته شده است.

سرکش

سیاره‌ی PSO J318.5-22 هیچ ستاره‌ی میزبانی ندارد. تقریباً شش برابر جرم سیاره‌ی مشتری را داراست و ویژگی‌هایی شبیه به دیگر سیارات فراخورشیدی نظیر HR 8799c را که به طور مستقیم رصد شده‌اند، دارد؛ اما این سیاره به تنهایی در فضا شناور است.


کوتوله

سیاره‌ی Kepler-37b کوچکترین سیاره‌ای است که تاکنون یافت شده است. سرتاسر آن ۳۸۶۰ کیلومتر است که حدود ۳۰ درصد قطر زمین یا ۸۰ درصد عرض سیاره‌ی عطارد است.

/ 0 نظر / 26 بازدید