خطوط نازکا و فرازمینی های باستانی (قسمت چهارم)

برخی نیز مخالف این مساله هستند که اینجا بان فرودگاهی باشد و معتقدند هیچ هواپیمایی نمیتونه روی چنین زمین هایی فرود بیاد بیشتر به این اعتقاد دارند که یک جور نماد هست یا شاید مسیر یاب !

بیش از 4 دهه از انتشار کتاب ارابه خدایان میگذره ....نظریه جنجال برانگزی اریک فون دانیکن در مورد خطوط نازکا به مطالعاتی همه گیر تبدیل شده است ..برخی متخصصین پس از کشف نمودار های عجیبی در مدلهای مختلف میگویند که خطوط نازکا ممکنه از اولین مثال ها در زمینه هندسه باشد !

مدلهایی که زاویه ها و فاصله ها رعایت بی نظیری شده است .. در بین این نقوش یک نقش معروف وجود دارد به نام "رطیل " که یکی از پاهایش کاملا بیرون کشیده شده است حالا اگر این تصویر رو برعکسش کنید (تصویر زیر ) میبینید که یک رطیل است و نماایه ای از صورت فلکلی اوریون است !!!و اون پای دراز شده اشاره ای است به ستاره شباهنگ !!

پس هر کسی این نقش ها رو بنا کرده بیشتر از انچه تمدن های باستانی دیگر زمینی میدانستند خبر داشته و ان هم اهمیت برای اوریون و شباهنگ  و رابطه انها با زمین بوده

ایا ممکنه هدف این خطوط دقیق تر از این حرف ها باشد ؟ بر خی از نظریه پردازان معتقدند که این نقوش میتونه نوعی ارتباط با خدایان بوده .. پیامهایی همچنین شامل تقاضای بازگشت انها میشه .. نظریه پردازان همچنین معتقدقند نقش "فضانورد " در میان این نقوش میتونه رد پایی از راز نازکا باشد ! این نقش شبیه به یک ET هست با چشمان و سری درشت که یک دستش رو به اسمان دراز است و نقش بسیار عظیمی روی زمین است

ایا این نقش معروف به فضانورد شاهدی مبنی بر یک ملاقات فرازمینی بوده ؟

اریک فون دانیکن میگوید : {ما دانشمندانی از دانشگاه درسدن به نزکا فرستادیم ..اونها میدان مغناطیسی منطقه رو بررسی کردند و متوجه تغیری در میدان مغناطیسی زیر سطوح بعضی از این نقوش شدند ! ما همچنین قابلیت رسانایی جریان الکتریسیته خطوط نازکا را اندازه گرفتیم ..درست در کنار این نقوش قابلیت رسانایی هشت هزار برابر بیشتر از روی خطوط بود !!

انها فهمیدند که در هشت فوتی عمق زمین این خطوط  میدان مغناطیسی تغیر میکنه !! پس به این نتیجه میرسیم یک چیزی زیر زمین هست و نمیدانیم چیست ! }

ایا این نقطه چیزی با ارزشی داشته که توجه فرازمینی ها رو به خودش جلب کرده ؟ ایا منابع برای انها مفید بوده ؟ چون در این منطقه منبع بسیار زیادی از نیترات وجود دارد ..نیترات ها امروزه در تکنولوژی و مواردی مثل سفر های فضایی بسیار استفاده میشود

ایا فرازمینی هایی که در این منطقه نزول کردند مشغول انجام پروژه یا تحقیقی روی این سیاره بودند ؟ (که چیزی بدیهی است )

ادامه دارد 

/ 0 نظر / 60 بازدید