چگونگی محاسبه فواصل نجومی و ابعاد جهان {قسمت دوم }

دارچ واتسون، استاد مرکز کیهان شناسی تاریک در انستیتوی نیلز بور در این باره گفت: « زمانی که گاز به داخل سیاهچاله سقوط می کند، گرما و اشعه ماورا بنفشاز خود ساطع می کند، اشعه ماور بنفش حلقه ای از گرد و غبار را که در فاصله دور به گرد سیاهچاله می چرخد را گرم می کند، این گرم کردن نیز سبب ساطع شدن اشعه ماوربنفش می شود. ما با استفاده از تلسکوپ های زمینی توانستیم زمان تاخیر بین نور ماورا بنفش سیاهچاله و متعاقبا نور مادون قرمز ساطع شده از ابر گازی و تفاوت زمان آن که حدود سی روز بود را اندازه گیری کنیم. بنایراین چون سرعت نور را می دانیم، می توانیم فاصله فیزیکی واقعی بین سیاهچاله و نور گرد و غبار در حال چرخش را محاسبه کنیم و با استفاده از این پارامترها فاصله ی دقیق سیاهچاله تا زمین را نیز محاسبه کنیم.»
محققان با ترکیب نور ساتع شده از این اجرام کیهانی در دو تلسکوپ ده متری کک در موناکو و هاوایی و با استفاده از روشی بنام تداخل سنجی توانستند با دقتی صدها برابر بهتر از تلسکوپ هابل، فاصله ی ۶۲ میلیون سال نوری این سیاهچاله تا زمین را محاسبه کنند. محاسبات پیشین این جرم بر اساس انتقال به سرخ(تغییر طول موج نور با توجه به سرعت دور شدن جسم از ما ) بین ۱۳ میلیون و ۹۵ میلیون سال نوری تا زمین تخمین زده شده بود. دانشمندان معتقدند از این روش می توانند به عنوان «نشانگری کیهانی» در جهان برای اندازه‌گیری فواصل دقیق اجرام آسمانی دیگر تا زمین استفاده کنند.
محاسبه دقیق فاصله با استفاده از سیاهچاله ها یکی از بزرگترین عدم قطعیت ها در اندازه گیری اجرام کیهانی را از بین می برد. محاسبات جرم سیاهچاله های غول پیکر قلب کهکشان ها به دو فاکتور اصلی بستگی دارد: اول،سرعت چرخش ستاره ها در کهکشان و دوم، فاصله ی ستاره ها از سیاهچاله. سرعت چرخش می تواند در فاصله ای از سیاهچاله به دور یک دیسک گرد و غبار ستاره ای بچرخد ، بنابراین محققان می توانند با این روش جدید محاسبه ی فواصل کیهانی را با دقت بیشتری انجام دهند. نتایج این تحقیقات در نشریه Nature منتشر شده

/ 3 نظر / 57 بازدید
دخترک

خودت عدد سال نوری چنده؟؟

دخترک

خودت=خود

وحید

سلام، خیلی عالی بود، ولی در جاییکه گفتید: "زمانی که گاز به داخل سیاهچاله سقوط می کند، گرما و اشعه ماورا بنفش از خود ساطع می کند، اشعه ماور بنفش حلقه ای از گرد و غبار را که در فاصله دور به گرد سیاهچاله می چرخد را گرم می کند، این گرم کردن نیز سبب ساطع شدن اشعه ماوربنفش می شود. ما با استفاده از تلسکوپ های زمینی توانستیم زمان تاخیر بین نور ماورا بنفش سیاهچاله و متعاقبا نور مادون قرمز ساطع شده از ابر گازی و تفاوت زمان آن که حدود سی روز بود را اندازه گیری کنیم."، آیا منظورتون از اشعه ماورا بنفش در جمله "این گرم کردن نیز سبب ساطع شدن اشعه ماوربنفش می شود"، همان نور مادون قرمز بوده؟؟!!