خوشه کروی ستاره ای { m22 }

{M22} یکی از 152 خوشه کروی کشف شده در کهکشان راه شیری میباشد و که تنها در 10000 سال نوری از زمین قرار دارند . اولین بار در سال 1665 توسط  {ABRAHAM ILHE} این خوشه کشف شد . و از اولین خوشه های کشف شده ستاره ای و کروی میباشد .

در نیمکره شمالی زمین درخشان ترین خوشه ستاره ای همین {M22}  است که از روی زمین در صورت فلکی قوس قرار دارد {تقریبا نزدیک قوس مرکزی راه شیری }

قطر این خوشه به 70 سال نوری میرسد با این حال ستارکان این خوشه انطور که باید درخشان نیستند و دلیلش به دام افتادن نور انها در گرد و عبارهای میان ستاره ای است . . به دلیل سن بالای این گونه خوشها همواره مورد توجه ستاره شناسان بوده است . نکته جالب توجه دیگر در این مورد اینست که 6 شی بزرگ سیاره ای در این خوشه کشف شده که به دور هیچ ستاره ای نمیچرخند و در پایان به نظر میرسد دو سیاه چاله فعال در این خوشه موجود باشند

 ترجمه : آرش آریامنش – وبلاگ هوش فرازمینی

منبع :

Phys.org

/ 0 نظر / 34 بازدید