مجسمه دوگو در ژاپن

مجسمه سرباز یا خلبان ژاپنی با ماسک ضد گاز یا ماسک هوا در دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح! سمت چپ مجسمه شگفت انگیز ژاپنی از سرامیک متعلق به دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح است که در Imojiya Minami-alups Yamanashi ژاپن کشف شده است. سمت راست ماسک ضد گاز و محافظ کلاه سربازران در سال 1940 آیا ممکن است در 2 تا 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح بمب شیمیایی و ماسک ضد گاز آن نیز وجود داشته باشد؟و یا آیا ممکن است این تصویر متعلق به یک خلبان ژاپنی در دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح باشد؟یا خلبانانی از آینده که توانسته اند در بعد زمان سفر کنند و به دوران باستان وارد شوند؟ یا هزاران سال قبل از ما تمدن بشری داری پیشرفت های عظیمی بوده است و ممکن است یک دفعه طی یک حادثه مثلا یک جنگ اتمی به قهقرا رفته باشد؟؟

/ 0 نظر / 95 بازدید