ما در این جهان تنها نیستیم اما کیهان ممکن است خلوت تر از آنچه فکر میکردیم باشد.

این تحقیقات جدید در مجله ی اخترفیزیک چاپ میشود و تئوری را ارائه میدهد که تعداد کهکشان های دور را از 100 برابر به 10 برابر کاهش میدهد. 
دراین اوشی پروفسور فیزیک و نجوم : " کار ما نشان میدهد که کهکشان های دور ضعیف کمتری نسبت به انچه قبلا فکر میکردیم وجود دارند. " 
" بررسی های اولیه تعداد کهکشان های ضعیف را در کیهان اولیه نشان میدهد که صدها یا هزاران مرتبه بزرگترست از کهکشان های درخشان اندکی که با تلسکوپ میتوانیم ببینیم ." 
اوشی و تیم او از ابر کامپیوتر بلو واتر سازمان علمی بین المللی برای انجام شبیه سازی ها استفاده کردند تا فرایند تشکیل کهکشان ها در کیهان اولیه را آزمایش کنند. تیم هزاران کهکشان را شبیه سازی کردند که شامل کهکشان هایی میباشد که برخوردهایی را توسط جاذبه و یا امواج داشته اند. 
کهکشان های شبیه سازی شده با کهکشان های دوردست در دورترین بخش روشن کیهان سازگار بودند. به عبارت دیگر آن هایی که کشف و تایید شده اند. اما شبیه سازی ها هیچگونه رشدی از کهکشان های ضعیف را آشکار نکردند همانطور که قبلا پیش بینی شده بود. 
اوشه اضافه میکند که تعداد آن هایی که در عمیق ترین قسمت روشنترین بخش کیهان بودند کمتر از سرعت معمول رو به افزایش بود. 
این شبیه سازی ها بیشتر مورد آزمایش قرار خواهند گرفت هنگامی که تلسکوپ فضایی جیمز وب فعال شود. تکنولوژی پیشرفته برای منجمان منظره هایی پر از جزئیات از فضا مهیا خواهد کرد به جای عکس های بی نظیری که تلسکوپ فضایی هابل در سال های اخیر به دست آورده است. 
تلسکوپ فضایی هابل میتواند توده های ریز دورترین کهکشان ها را ببیند در حالی که تلسکوپ فضایی جیمز وب تصاویر وسیع تری از کهکشان های دور ارائه میدهد و توان دید کمتری دارد اما میتواند تنوع کیهانی بیشتری را نمایش دهد. در واقع تنوع عددی در تعداد کهکشان های هرمکان را نشان خواهد داد. 
و به همین خاطر است که این شبیه سازی مربوط به موضوع میشود زمانی که تکنولوژی توسعه یافته جیمز وب به مرحله ی اجرا میرسد. 
Phys.org 
Translated By Aida Safari

/ 0 نظر / 83 بازدید