لمس اشیا توهمی بیش نیست

وقتی ما روی صندلی نشسته ایم ، فکر می کنیم آن را لمس میکنیم. در واقع ، ما بالای صندلی شناوریم !
در کمتر از یک نانومتر بالای آن ، و از سوی نیروهای الکتریکی و کوانتومی صندلی پس رانده می شویم ، این به معنای آن است که هرگاه چیزی را لمس می کنیم تماس مستقیمی با آن شیء برقرار نمی شود ، اگر ما بتوانیم اصل طرد پائولی ↓ را خنثی کنیم شاید بتوانیم از درون دیوارها بگذریم.

اصل طرد پائولی: وقتی دو الکترون کمابیش یکسان به هم نزدیک می شوند همدیگر را پس میزنند.

واقعیت آن است که ماده در اصل تهی است ، هنگامی که دو اتم خیلی نزدیک شوند یا از یکدیگر دور خواهند شد یا به شکلی مولکولی پایدار به هم مییوندند. ↓

زمانی که اتمها باهم برخورد کرده و الکترونهای نایکسانشان باهم مشترک شوند تشکیل یک جسم را میدهند و دلیل اینکه ما اجسام را جامد تصور میکنیم این است که الکترونهای کمابیش یکسان این اجسام و بدن ما همدیگر را پس میزنند و این توهمی بیش نیست.

زمانی که دست شما با چیزی برخورد میکند این تصور را دارید که برخوردی صورت گرفته ولی در حقیقت هیچ برخوردی صورت نمیگیرد ..

القای این حس توسط میدانهای مغناطیسی اتمهای ناهمدوس یا ناهم فاز ایجاد می شود . که اعصاب بدن این را به برخود ترجمه می کند.
 

/ 0 نظر / 29 بازدید