انرژی تاریک ماده تاریک را می بلعد

در این مطالعه که جزئیات آن در نشریه Physical Review Letters متعلق به انجمن فیزیک آمریکا منتشر شده است کیهان شناسان دانشگاههای پورت موث و رم به این نتیجه رسیده اند که انرژی تاریک در برهم کنش با ماده تاریک در حال رشد و بزرگ شدن است. نتیجه این فرآیند کند شدن رشد ساختارها در عالم است. 

پرفسور دیوید وندز مدیر انستیتو کیهان شناسی و جاذبه دانشگاه پورت موث می گوید: این مطالعه درباره اساس ویژگیهای فضا – زمان است و در ابعاد کلانی همچون کیهان، این مطالعه به بررسی عالم و سرنوشت آن مربوط می شود. 

وی می افزاید: درصورتیکه انرژی تاریک همچنان در حال رشد باشد و از آن طرف ماده تاریک نیز به تدریج نابود شود، آنگاه عالمی بزرگ و البته خالی خواهیم داشت که تقریبا هیچ چیز در آن وجود ندارد. 

به عقیده این کیهان شناس، ماده تاریک چارچوبی برای ساختارها در عالم جهت رشد و توسعه محسوب می شود و تمامی کهکشانهایی که می بینیم بر اساس این چارچوب بنا شده اند اما متوجه شده ایم ماده تاریک درحال تبخیر شدن است. 

نتایج این مطالعه با استقبال کیهان شناسان در سراسر جهان روبرو شده است.

پروفسور دراگان هانتر از دانشگاه میشیگان می گوید: نتایج این بررسی بسیار جالب توجه است و دانشمندانی که به مطالعه کیهان می پردازند باید آن را مورد توجه قرار دهند چون درک ما از ماده تاریک و انرژی تاریک بسیار ناچیز است.


 http://www.iflscience.com/space/dark-energy-may-be-consuming-dark-matter

/ 0 نظر / 19 بازدید