نزدیکترین سیاره ی بیگانه ی صخره ای کشف شد.

 مطالعات جدید نشان میدهد که این سیاره بسیار نزدیک به ستاره ی میزبان خود میباشد و هر 3 روز یکبار به دور ستاره گردش میکند بنابراین سطح آن خیلی داغ است تا بتواند حیات را در خود نگه دارد اما این سیاره ی اچ دی 219134 بی تنها نیست-منجمان 3 سیاره ی دیگر نیز در این سیستم کشف کرده اند که یکی از آن ها حداقل 2،7 برابر سنگین تر از زمین است و هر 6،8 روز یکبار به دور ستاره ی میزبان گردش میکند. سیاره ی دیگر یک سیاره ی نپتون مانند است که 9 برابر سنگینتر از زمین با دوره ی گردش 4،7 روزه و سیاره ی سوم 62 برابر سنگینتر از زمین است و 1190 روز طول میکشد تا یک دور کامل به دور ستاره ی میزبان بزند. 
ستاره یک ستاره ی نارنجی رنگ در رده ی k است اندکی سردتر و کوچکتر از خورشید و پنجمین ستاره ی بزرگ این صورت فلکی است در نزدیکی یکی از پایه های صورت فلکی دابلیو شکل ذات الکرسی. 
منجمان این سیاره را با استفاده از دستگاه شمالی اچ ای ار پی اس تلسکوپ 3،6 متری نازیونال گالیله در جزایر قناری اسپانیا کشف کرده اند. اچ ای ار پی اس سیارات را به روش سرعت شعاعی پیدا میکند و اصولا به دنبال لرزش های کوچکی در حرکت ستاره است که توسط کشش های گرانشی سیارات در حال گردش ایحاد میشود. 
اندازه‌گیری های سرعت شعاعی به منجمان اجازه میدهد که جرم سیاره را بسنجند. مشاهدات اضافی توسط تلسکوپ فضایی اسپیترز ناسا تایید کرد که اچ دی 219134 بی از مقابل ستاره ی میزبان از دیدگاه و منظر زمین عبور میکند. 
اندازه گیری این که چقدر از نور ستاره ی میزبان در حین عبور سیاره از مقابل آن کم میشود یا به اصطلاح چشمک میزند منجمان را قادر ساخت تا اندازه ی سیاره را محاسبه کنند.
با اندازه ک سایز شناخته شده محققان محاسبه کردند که اچ دی 219134 بی چگالی در حدود 6 گرم در هر سانتی متر مکعب دارد که آن را به یک سیاره ی صخره ای تبدیل میکند. 
(سیارات هم جوار اچ دی 219134 بی از مقابل ستاره ی میزبان عبور نمیکنند از منظر زمین بنابراین چگالی آن ها را نمیتوان در حال حاضر تعیین کرد.) 
سیاره ی تازه کشف شده همچنین نزدیکترین سیاره ی بیگانه در حال ترانزیت ( عبور از مقابل ستاره ی خود) میباشد که خیلی نزدیکتر از سیاراتی است که توسط تلسکوپ فضایی کپلر ناسا با استفاده از متد ترانزیت ( عبور سیاره از مقابل ستاره) کشف شده اند. 
مایکل ورنر دانشمند پروژه ی اسپیترز ناسا : "سیارات ترانزیتی به اندازه ی طلا در زمین ارزشمند هستند چون آن ها را به طور گسترده ای میتوان شناخت ." 
" این سیاره ی فراخورشیدی یکی از پر مطالعه ترین سیارات برای دهه های بعدی خواهد بود." 
در واقع اعضا تیم گفته اند که اچ دی 219135 بی هدف عمده و بزرگ برای تلسکوپ فضایی جیمز وب خواهد بود که در سال 2018 راه اندازی خواهد شد.
در حالی که اچ دی 219134 بی نزدیکترین سیاره ی صخره ای و ترانزیت شناخته شده است ولی نزدیکترین دنیای بیگانه نیست در حال حاضر نزدیکترین سیاره ی بیگانه به زمین گی جی 647 بی میباشد که ترکیبات ناشناخته ای دارد و 14،8 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. 
در سال 2012 گروه دیگری از منجمان اعلام کردند که یک سیاره ی صخره ای در سیستم ستاره ای آلفا قنطورس پیدا کرده اند که 4،3 سال نوری از زمین فاصله دارد. اما هنوز بحث های زیادی بر سر آن باقی مانده. منجمان همچنین شواهدی از 5 سیاره ی بیگانه دیگر را کشف کرده اند گه در راس آن ها تائوستی قرار دارد که 11،9 سال نوری دور است اما این سیاره هنوز در مرحله ی تایید قرار نگرفته.

Translated By Aida Safari

Space.com

/ 0 نظر / 90 بازدید